Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Tehtävät


Museo 2015 -hankkeen keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat museoiden kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, luetteloinnin kehittäminen sekä uuden kokoelmahallintajärjestelmän hankinta, pilotointi ja käyttöönotto.


Kokonaisarkkitehtuurityö nostaa esille museoiden kokoelmahallinnan prosessit, välineet ja tavoitteet, joihin hanke keskittyy. Luetteloinnin kehittäminen parantaa luetteloinnin laatua ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kokoelmien monipuolista käytettävyyttä. Museo 2015 -järjestelmän toteuttaminen edistää museoiden kokoelmatietojen yhdenmukaisuutta ja parantaa niiden laatua. Kokoelmahallintaan liittyvän yhteistyön organisoimista ja yhteisen näkemyksen saavuttamista palvelevat sekä hankkeen toimintamallit että hankeviestintä.


Luettelointi

Luetteloinnin kehittämisen päätavoite, kansallinen Museoiden luettelointiohje, julkaistiin helmikuussa 2014 sekä verkkosivuina (luettelointiohje.fi) että verkkojulkaisuna (pdf). Kevään 2015 aikana luettelointiohjeisiin tehtiin ensimmäinen isompi päivitys kentältä saatujen palautteiden perusteella. Museoiden luettelointiohje myös käännetään ruotsiksi erikseen perustetun ruotsinnostyöryhmän toimesta. Katalogiseringsanvisning för museer julkaistaan alkuvuodesta 2016.


Vuonna 2014 toteutettiin laaja luetteloinnin koulutuskiertue eri puolilla Suomea ja syksyllä 2015 puolestaan tarjottiin luetteloinnin monimuotokoulutusta yhteistyössä Museoliiton kanssa.


Kokonaisarkkitehtuuri

Vuoden 2013 tammikuussa julkaistua Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuria ajantasaistetaan ja laajennetaan vuonna 2015 Museoiden kokonaisarkkitehtuuriksi. Päivitykseen sisällytetään myös Museo 2015 -järjestelmän kuvaus ja olennaisena osana arkkitehtuurin hallintamalli, jolla varmistetaan työn jatkuvuus osana KDK:n viitekehystä hankkeen jälkeen.


Uusi kokoelmahallintajärjestelmä

Kokoelmahallintajärjestelmän toimittajaksi valikoitui toukokuussa 2014 sveitsiläinen zetcom, ja heidän järjestelmänsä MuseumPlusRIA. Toimittajalta hankitaan järjestelmän käyttöön vaadittavat lisenssit, järjestelmän tuki- ja ylläpito sekä järjestelmän kehitystyö. Järjestelmän pilotointivaihe toteutetaan zetcomin tekemän suunnitelman mukaisesti. Pilottimuseoita ovat Arkkitehtuurimuseo Helsingistä, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Museoviraston kuvakokoelmat (Journalistinen kuva-arkisto), Tuusulan taidemuseo sekä Kansallisgalleria (arkistokokoelmat). Pilottimuseoilla on keskenään erilaiset ja erikokoiset kokoelmat ja heillä on käytössään erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä.


Pilotin keskeinen tavoite on varmistaa järjestelmän toimivuus ja sopivuus erilaisille museoille. Pilottimuseot testaavat yhteistyössä hankkeen kanssa järjestelmän ominaisuudet ja käytettävyyden. Pilotointivaiheen aikana hanke myös toimii teknisenä asiantuntijana museoiden ja niiden nykyisten järjestelmätoimittajien välisissä keskusteluissa. Pilotin tulokset hyödynnetään järjestelmän aalloittain tapahtuvassa käyttöönotossa vuodesta 2016 eteenpäin. Järjestelmän käyttöönotosta on sovittu alustavasti 21 museon kanssa.


Museo 2015 ja KDK

Hanke tarjoaa asiantuntemustaan museoille Finnaan liittymisessä. Museot saavat hankkeelta apua laatiessaan rajapintaa, joka mahdollistaa kokoelmien Finnassa jakamisen. Hankkeella on tietoa Finnan siirtoformaatti LIDO:sta ja kokemusta museoiden aineistojen sovittamisesta siihen. Rajapinnat on jo tehty olennaisimpien järjestelmien osalta. Hanke myös huolehtii Museoiden Finnan eli museoiden oman näkymän tarkoituksenmukaisuudesta ja laadusta yhteistyössä Kansalliskirjaston verkkopalveluiden kanssa (https://museot.finna.fi/). Aineistojaan Finnassa julkaisseiden tai sitä valmistelevien museoiden tukena toimii myös Museoviraston johtama Museoiden KDK-ryhmä, jossa hanke on mukana. Ryhmän tehtävänä on olla Finnan eri työryhmissä (ohjausryhmä, konsortioryhmä, kansallisen näkymän ryhmä, käytettävyysryhmä) toimivien museoiden edustajien tiedonvälityskanava sekä Finnan museoita koskettavien toiminnallisuuksien kommenttiryhmä. SivukarttaSivu päivitetty 26.11.2015
© Museovirasto