Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Toimintaympäristö ja sidosryhmät


Sähköinen toimintaympäristö ja loppukäyttäjien tarpeet muodostavat perustan kokoelmahallinnan kehittämiselle ja palveluiden mahdollistamiselle. Museo 2015 -hankkeen keskeinen menestystekijä on museoiden asiakkuuksista muodostuvan toimintaympäristön ja sen muutosten tunnistaminen.


Edistäessään museokokoelmien saatavuutta ja käytettävyyttä Museo 2015 -hanke toteuttaa kansallisia kulttuuripoliittisia tavoitteita. Se palvelee hallitusohjelman linjauksista yhtäältä sähköisten aineistojen avaamista kansalaisten vapaaseen käyttöön ja kansallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä, toisaalta tietojärjestelmäpohjan kehittämistä yhteisen kokonaisarkkitehtuurin ja taloudellisten kokonaisratkaisujen näkökulmasta.


Museo 2015 keskittyy museoiden kokoelmahallinnan prosesseihin ja teknisiin ratkaisuihin. Museoammattilaiset muodostavat hankkeen välittömän sidosryhmän. Hankkeen keskeisenä sidosryhmänä ovat museoiden omistajatahot, jotka rahoittavat museotoimintaa ja sen ydinprosesseja. Museot ovat keskenään erilaisia toimijoita, joiden osallisuus ja aktiivisuus ovat hankkeen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Museot tekevät yhteistyötä erilaisissa hankkeissa. Museo 2015 täydentää museosektorin yhteistyötä ja organisoitumista, sekä parantaa yhteyksiä muihin muistiorganisaatioihin muun muassa kokonais- ja luettelointityön kautta.


Museo 2015 edistää museoiden aineistojen julkaisemista Kansallisen digitaalisen kirjaston Finnassa. KDK-hanke kuuluu Museo 2015 -hankkeen lähimpiin sidosryhmiin.


Museo 2015 -järjestelmä hankitaan yksityiseltä toimittajalta (zetcom Ltd.). Myös konesalipalvelut sekä palvelimet tullaan toteuttamaan ulkoisena palveluhankintana.


 SivukarttaSivu päivitetty 18.6.2015
© Museovirasto