Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoiden arviointi


Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa!


Museoiden käyttöön on avattu uudistettu arviointimalli, joka tukee museon toiminnan kehittämistä. Mallin avulla museo voi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämispainopisteitä sekä tarkastella toimintaansa tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista.


Uusi arviointimalli painottaa toimintaympäristön, asiakkuuksien ja yhteisöjen sekä museon oman osaamisen ja sisältöjen merkitystä menestyksekkään toimintakonseptin kehittämisessä.


Arviointimalli on tarkoitettu suomalaisille ammatillisesti hoidetuille museoille, ja sen käyttäminen on maksutonta. Arviointi- ja kehittämistyötä tukeva verkkopalvelu avattiin osoitteessa www.museoarviointi.fi 26.5.2016. Mallin toteutti Museovirasto yhdessä museoiden kanssa.


Uuden arviointimallin tunnetuksi tekemiseksi Museovirasto järjesti keväällä 2017 Avaimet arviointiin -tapaamisia eri puolilla Suomea. Muun muassa Lappeenrannassa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Helsingissä järjestettyihin tapaamisiin osallistui yli sata museoammattilaista.


Avaimet arviointiin -tapaamisten aineistoja:


 

pdf Museoiden arviointimalli (601 KB)


pdf Arvioinnista kehittämiseen (529 KB)


 

Vertaiskehittämisfoorumi


Museoilta saadussa arviointitoimintaan liittyvässä palautteessa vuosien varrella on toistunut tarve museoiden kehittämistoiminnan tukemisesta toiminnan arvioinnin tukemisen lisäksi. Myös Ehdotuksessa museopoliittiseksi ohjelmaksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:9) linjataan tavoitteeksi kehittää museoiden vertaisoppimisen tapoja osana museoiden arviointitoimintaa.


Syksyllä 2017 museoiden arviointimallia täydennetään museoiden vertaiskehittämisfoorumilla, joka tukee museoita toiminnan kehittämisessä ja vertaisoppimisessa.


Museoiden vertaiskehittämisfoorumi on Museoviraston, Museoliiton ja museoiden yhdessä järjestämä foorumi, jossa museot pääsevät jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan toiminnan kehittämisestä, sparraamaan toisiaan ja oppimaan yhdessä. Tavoitteena on antaa museoille kehittämisen tukea, laittaa museoissa olevaa viisautta kiertoon, synnyttää uusia ideoita ja kokeiluja sekä edistää museoiden välistä yhteistyötä.

Suunnitelma vertaiskehittämisfoorumin toteuttamiseksi:


pdf Suunnitelma, museoiden vertaiskehittämisfoorumi (370 KB)


Arvionnin taustaa


Museoilla on ollut käytössään arviointimalli vuodesta 2007. Uudistus päivittää arviointimallin vastaamaan museoiden muuttunutta toimintaympäristöä ja yhteiskunnan odotuksia.

Mallin uudistettu sisältö tuotettiin kolmessa työpajassa yhdessä museoammattilaisten kanssa. Mallin toteutuksesta vastasi Museoviraston vetämä arviointityöryhmä.


 

Osana uudistustyötä selvitettiin ulkomaisissa museoissa käytössä olevia arviointijärjestelmiä. Selvityksessä kartoitettiin mihin tarkoituksiin, millä keinoilla ja keiden toimesta museoiden arviointeja toteutetaan, ja minkälaisia sisällöllisiä jaotteluja tai painotuksia, ja seurantatoimenpiteitä arviointimalleissa esiintyy eri maissa.

Jukka Vartiainen, Museovirasto: Museoiden arviointijärjestelmiä ulkomailla (pdf)


Lisätietoja museoiden arviointitoiminnasta:

Museoalan kehittäminen

Erikoisasiantuntija Eeva Teräsvirta 0295 33 6012

Erikoisasiantuntija Aura Kivilaakso 0295 33 6027

Erikoisasiantuntija Marianne Koski 0295 33 6006


etunimi.sukunimi@museovirasto.fi tai museoarviointi@museovirasto.fi


Museoarviointi banneri uusiMuseoarvionti logo RGB medium
 


 


 SivukarttaSivu päivitetty 16.6.2017
© Museovirasto