Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Arvioinnin taustaa


Opetusministeriö ja Museovirasto käynnistivät syksyllä 2005 hankkeen "Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa"  (2005-2006). Hankkeen tavoitteena oli laatia ehdotus museoiden itsearviointiin ja arviointiin soveltuvaksi malliksi sekä kansallista museopoliittista toimintaohjelmaa tukeva tarve- ja tavoitekartoitus. Hanketta edelsi Museoviraston työryhmän laatima keskustelunaloite museoiden arviointitoiminnan kehittämiseksi (2004).

Hankkeessa suunniteltiin museoalan erityispiirteet ja -tarpeet huomioon ottava, kokonaan uusi itsearviointimalli. Malli suunniteltiin museoiden toiminnan kehittämisen välineeksi sekä apuvälineeksi museoiden tulosten ja vaikutusten analysoimiseen. Suunnittelun lähtökohtana oli museoiden muuttuva toimintaympäristö. Hankkeessa työskenteli neljä laajapohjaista, museoalan ammattilaisista koostuvaa työryhmää. Hankkeen kokonaisuudesta ja linjauksista vastasi erillinen ohjausryhmä.

Museoiden arviointimallilla on paljon yhteistä Yhteisen arviointimallin (CAF) kanssa, joka on julkisen sektorin organisaatioiden itsearviointityökalu. Museoiden arviointimalli on kuitenkin laadittu museoiden näkökulmasta. Jokaisen ammattimuseon on mahdollista käyttää arviointimallia koosta tai museotyypistä riippumatta. Mallissa käytetyt käsitteet ja niiden määrittelyt ovat syntyneet mallin sisältöä työstäneiden työryhmien tuloksena ja ne nojaavat museoalan yleisiin käytäntöihin.

Museoiden  arviointimalli koostuu itsearviointimallista sekä ulkoisesta arvioinnista. Itsearviointi on sisäistä arviointia, joka toteutetaan museon henkilöstön yhteistyönä. Ulkoinen arviointi on vertaisarviointia, jonka toteuttavat arviointikoulutuksen saaneet museoalan ammattilaiset.pdf Keskustelunaloite arviointi (136 KB) [PDF]

pdf Arviointi_organisaatio (62.0 KB) [PDF]

pdf Museoarvioinnit ulkomailla (102 KB) [PDF]

 


 SivukarttaSivu päivitetty 2.9.2015
© Museovirasto