Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoiden itsearviointimalli


Itsearviointimalli on museoiden käyttöön tarkoitettu oman toiminnan arvioimisen ja kehittämisen työkalu. Malli on räätälöity museoalan omien tarpeiden mukaiseksi, ja se on ollut kaikkien ammatillisesti hoidettujen museoiden käytettävissä vapaasti ja maksutta vuodesta 2007 lähtien. Malli on syntynyt museoammattilaisten yhteistyönä opetusministeriön ja Museoviraston johtaman hankkeen tuloksena.

Itsearviointimalli on rakenteeltaan kolmiosainen. Ensimmäinen osa käsittelee johtamista, hallintoa ja tukiprosesseja. Toinen osa-alue käsittelee museoiden ydintoiminta-alueita: kokoelmatyötä ja konservointia, tutkimusta sekä tiedon välittämistä. Kolmas arviointialue tarkastelee museoiden tavoittelemia vaikutuksia yhteiskunnassa. Se tuo arviointiin uuden näkökulman, vaikutusten mittaamisen.

Itsearviointimallin tavoitteena on auttaa museoita parantamaan toimintansa laatua monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Itsearviointimalli mahdollistaa museon eri toimintojen läpikäymisen yhdessä koko työyhteisön kesken. Malli auttaa museota tunnistamaan vahvuutensa, valitsemaan kehittämiskohteita sekä priorisoimaan kehittämisen painopisteitä. Arviointitulosten avulla museo voi laatia itselleen konkreettisen kehittämissuunnitelman, jonka toteutumista voi seurata toistamalla itsearviointia tasaisin väliajoin. Itsearviointitulosten avulla museo voi kertoa toiminnastaan ja painopisteistään myös sidos- ja intressiryhmilleen.

pdf Museoiden arviointi pdf (197 KB). [PDF]


 

Itsearviointi tehdään sähköisellä sovelluksella


Itsearviointi tehdään sähköisellä sovelluksella, joka löytyy verkosta osoitteesta www.museoarviointi.fi. Sovellus on kaksikielinen ja helppokäyttöinen. Käyttäjäksi rekisteröidytään tilaamalla käyttäjätunnukset osoitteesta museoarviointi(at)nba.fi. Käyttäjätunnus myönnetään museokohtaisesti ja tällä hetkellä ainoastaan ammatillisesti hoidetuille museoille, ei henkilöille tai projekteille.

Itsearvioinnin tulokset tallentuvat arviointisovellukseen. Tulokset voi myös tulostaa Pdf- ja Excel-muodoissa. Pdf-versioon arviointisovellus piirtää jokaisesta arviointialueesta graafisen kuvan, josta on nähtävissä kyseisen alueen vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Arviointisovellus tallettaa kultakin vuodelta aina yhden itsearvioinnin museota kohden. Eli jos museo tekee saman vuoden aikana itsearvioinnin useampaan kertaan, sovellus tallettaa aina viimeisimmän itsearvioinnin. Pääsy omiin tuloksiin on ainoastaan itsearvioinnin toteuttaneella museolla.

Museoita suositellaan käyttämään itsearviointimallia noin kahden vuoden välein. Tekemällä itsearviointia tasaisin väliajoin museot pystyvät vertaamaan tuloksiaan omiin aikaisempiin tuloksiinsa ja seuraamaan toimintansa kehittymisen suuntaa ja suunnitelmiensa toteutumista käytännössä.

Museot voivat halutessaan antaa itsearviointituloksensa vuotuiseen koosteeseen. Tätä kysytään arviointisovelluksessa vastausten täyttämisen alussa. Jos museo antaa vastauksensa vuotuiseen koosteeseen, saa se automaattisesti kerran vuodessa yhteenvedon kaikkien itsearvioinnin tehneiden museoiden vastauksista verrattuna omiin vastauksiinsa. Vuosiraportin avulla museot voivat verrata omaa toimintaansa muiden museoiden toimintaan. Samalla Museovirasto saa koottua tietoa koko museoalasta ja sen kehityssuunnista.


Menetelmät ja kehittämissuunnitelman laatiminen


Itsearvioinnin toteuttamista varten nimetään ryhmä, jossa museon eri toiminnot ja tasot ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina. Pienessä museossa on tärkeää, että koko henkilöstö osallistuu itsearviointiin. Arvioinnin tekeminen vie noin 1-3 työpäivää museon koosta riippuen. Lisäksi on hyvä varata aikaa arviointitulosten läpikäymiselle sekä niiden pohjalta tehtävän konkreettisen kehittämissuunnitelman laatimiselle.

Ohjeet arvioinnin suorittamiseksi löytyvät kirjautumisen jälkeen arviointisovelluksen etusivulta. Arviointimallissa on yli 200 kriteeriä (arviointikysymystä), joiden avulla tarkastellaan keskeisiä ammattimuseolle kuuluvia toimintoja. Kriteereihin vastataan joko kyllä / ei tai asteikkoon 1-5 pohjautuen. Asteikon avulla arvioidaan sitä suoritustasoa, jolla museon toiminta arviointihetkellä toteutuu.

Jokaiselle kriteerille valitaan tärkeyskerroin väliltä 1-3. Tärkeyskerroin auttaa museoita tunnistamaan vastauksistaan vahvuutensa ja priorisoimaan kehittämiskohteensa sekä valitsemaan kohteita konkreettista kehittämissuunnitelmaa varten. Kehittämissuunnitelmaan valitaan ne toiminnan osa-alueet, jotka nähdään itsearvioinnissa hyvin tärkeiksi (3), mutta jotka toteutuvat heikosti tai välttävästi. Kehittämiskohteiden valintaan vaikuttavat myös museon resurssit.

Kehittämissuunnitelman laadinnassa voi hyödyntää oheista matriisia, johon kirjataan kehittämiskohteiden aikataulut ja vastuuhenkilöt. 


pdf Arviointi_kehittämismatriisi (27.6 KB) [PDF]


 

Museoiden arviointimalli-julkaisun kansi

 SivukarttaSivu päivitetty 2.9.2015
© Museovirasto