Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoiden ulkoinen arviointi


Museoiden ulkoinen arviointi on tarkoitettu toiminnan kehittämisen tueksi niille ammatillisesti hoidetuille museoille, jotka ovat toteuttaneet itsearvioinnin. Ulkoinen arviointi on vertaisarviointia, jonka toteuttavat arviointikoulutuksen saaneet museoalan ammattilaiset. Ulkoisessa arvioinnissa tarkastellaan samoja toiminnan osa-alueita kuin itsearvioinnissa; museon ydintoimintaa, sen johtamista, hallintoa ja tukiprosesseja sekä museon toiminnan vaikuttavuutta.

Ulkoinen arviointi täydentää museon itsearviointia ja tukee museon toimintojen kehittämistä. Ulkoisen arvioinnin avulla museo saa lisää tietoa vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Museo saa käsityksen siitä, miltä sen toiminnan eri osa-alueet vaikuttavat ulkopuolisten museoalan ammattilaisten tarkastelemina. Vertaisarvioijat kertovat museolle näkemyksistään museon toiminnasta ja antavat konkreettisia ja tuoreita kehittämisehdotuksia. Ulkoinen arviointi tukee museon kehittämissuunnitelman laatimista.

Museo voi ilmoittautua ulkoiseen arviointiin toteutettuaan itsearvioinnin. Ulkoista arviointia koordinoidaan Museoviraston kehittämispalveluista.

Arvioitavan museon täytyy varata arviointiin käytännössä yksi työpäivä. Lisäksi tulee varata aikaa museon toimintaan liittyvän materiaalin kokoamiseen ulkoisia arvioijia varten. Materiaali, johon liitetään myös itsearviointiraportti, on toimitettava ulkoisille arvioijille hyvissä ajoin ennen arviointipäivää, jotta he voivat valmistautua arviointiin asianmukaisesti. Aikaa on hyvä varata myös ulkoisen arvioinnin raportin käsittelemiselle sekä kehittämissuunnitelman täydentämiselle raportin pohjalta.

Lisätietoja museoiden arviointitoiminnasta:
Kehittämispalvelut/erikoisasiantuntija Eija Liukkonen puh. 0295 33 6009

Menetelmät ja arviointiraportti


Ulkoiset arvioijat hyödyntävät museon itsearviointituloksia ja muuta museon toimintaan liittyvää materiaalia valmistautuessaan arviointiin. Arviointi on ehdottoman luottamuksellista, ja se toteutetaan kunkin museon omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioon ottaen, museoita keskenään vertailematta.

Arviointipäivän aikana vertaisarvioijat haastattelevat museon henkilöstöä ja tutustuvat museon tiloihin. Museo saa ulkoisen arvioinnin tuloksista itselleen arvioijien laatiman raportin, joka sisältää arvioijien näkemyksen museon kehittämiskohteista ja vahvuuksista.

Suositus on, että museolle tehtäisiin ulkoinen arviointi noin viiden vuoden välein. Tällä tavoin ulkoinen arviointi tukisi museon pitkän aikavälin suunnittelu- ja kehittämistoimintaa ja täydentäisi itsearviointia, joka puolestaan toimisi museon lyhyemmän aikavälin suunnittelun tukena.

 


 SivukarttaSivu päivitetty 2.9.2015
© Museovirasto