Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hankeAltistutaan asiakkaille kansi
Altistutaan asiakkaille! -julkaisu (pdf)


Museoviraston koordinoiman yhteistyöhankkeen tavoitteena oli edistää museoiden toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Hankkeessa kehitettiin työkaluja asiakaslähtöiseen palvelujen rakentamiseen sekä uudenlaisia johtamis- ja yhteistyömalleja. Pilottikohteina hankkeessa olivat Merikeskus Vellamo Kotkassa ja Hämeenlinnan Linnanniemen alueen museot. Hanketta rahoitti mm. Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma. Kokeiluhankkeen tulokset ovat koko museokentän vapaasti hyödynnettävissä.


Hankkeeseen liittyen avattiin loppuvuodesta 2013 Vaikuttava museo -verkkosivusto, joka sisältää apua ja inspiraatiota museon strategisen profiilin vahvistamiseksi.Hankkeen taustalla oli ajankohtaisia kysymyksiä: Miten turvataan museopalvelut osana hyvinvointipalveluja julkisen talouden paineiden kasvaessa? Kuinka museot vastaavat asiakkaiden eriytyviin tarpeisiin ja odotuksiin? Tukevatko museoiden perinteiset tavat organisoitua ja toimia asiakaslähtöisyyttä? Miten tukea asiakkaiden, alalla työskentelevien ja erilaisten palveluntarjoajien yhteistä palveluiden kehittämistä?


Puolitoistavuotinen hanke ajoittui vuosille 2011-2013. Museoviraston hallinnoima hanke toteutettiin yhteistyössä Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman ja Hämeenlinnan ja Kotkan kaupunkien kanssa. Hankkeen molemmissa pilottikohteissa Merikeskus Vellamossa ja Linnanniemen alueella museopalveluja tuottavat valtio, kunta ja muut toimijat. Tämä luo kiinnostavan lähtöasetelman asiakaslähtöisten johtamis- ja yhteistyömallien kehittämiselle. Asiakaslähtöisiä tapoja suunnitella museopalveluja kehitettiin ja testattiin yhdessä museoiden henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa.  Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin kansallista ja kansainvälistä vertailutietoa museoiden hyvistä käytännöistä.


Hankkeen tavoitteena oli  tuottaa koko museoalalle työkaluja ja keinoja suunnitella paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja.Hankkeen verkkosivu www.vaikuttavamuseo.fi avataan alkusyksystä 2013.Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa -seminaari 22.4.2013

Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hanke järjesti yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa seminaarin Helsingin Musiikkitalossa 22.4.2013 museoiden toimintamallien muutostarpeista.

Ohjelma (pdf)

Kokemuksia uuden toimintamallin kehittämisestä Merikeskus Vellamossa

Sirpa Kantola-Pakkanen/Merikeskus Vellamo
Kirsi Niku/Kymenlaakson museo, Merikeskus Vellamo
Johanna Aartomaa/Suomen merimuseo, Merikeskus Vellamo, Anu Hajjar/Yhteispalveluyksikkö, Merikeskus Vellamo
Annika Utriainen/Yhteispalveluyksikkö, Merikeskus Vellamo

Positiivinen johtaminen
Kaj Hellbom, Business Coaching Center


Taiteelliset interventiot ja luovuus organisaatioiden kehittämisessä

Liitteet


Kai Lehikoinen, Teatterikorkeakoulu


Kuluttajakansalainen museoissa

Minna Rückenstein, Kuluttajatutkimuskeskus


Museot - lupa toimia eri tavalla

Anssi Tuulenmäki, MIND, Aalto-yliopisto


 

Museot ja hyvinvointi

 

tiainen ulkokuva1 Linnanniemen alue kuvattuna ilmasta kesällä, kuva: Tykistö-, viesti- ja pioneerimuseo
Merikeskus Vellamo. Kuva: Jussi Tiainen
Hämeenlinnan Linnanniemen alueella sijaitsevat
mm. Hämeen linna, Vankilamuseo ja Suomen
Tykistömuseo. Kuva: Tykistö-, viesti- ja pioneerimuseo
 SivukarttaSivu päivitetty 24.6.2014
© Museovirasto