Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Hankkeen tausta


Museot edistävät hyvinvointia

Museoilla on monia sidoksia sekä yksilö- että yhteisötason hyvinvoinnin edistämiseen. Niiden palvelut ovat osa paikallisten, alueellisten ja kansallisten hyvinvointipalvelujen verkkoa. Tutkimusten mukaan museot edistävät toiminnallaan ympäristönsä sosiaalista viihtyvyyttä ja parantavat elämän laatua. Jotta merkitys hyvinvoinnin edistäjänä voisi edelleen säilyä ja kasvaa on myös museoiden tarkasteltava uudelleen perinteisiä palveluiden tuottamisen tapojaan.  Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden lisääntyvä verkostoituminen ja yhteistoiminta on alalle mahdollisuus. Ylittämällä perinteiset hallintorajat parannetaan museoiden palvelukykyä ja saadaan alan voimavarat tehokkaammin käyttöön.

Myös museoiden asiakkaiden tarpeet yksilöllistyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Identiteetit monimuotoistuvat ja väestömuutokset, kuten ikääntyminen ja maahanmuutto muuttavat asiakasrakennetta. Palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen on museoalalla vielä alkuvaiheessa ja vaatii aktiivista otetta tulevaisuudessa. Hyvien esimerkkien ja käytännön työkalujen avulla museot voivat rakentaa palveluitaan sellaisiksi, että ne tavoittavat paremmin erilaiset asiakkaat.

Lisätietoa yhteiskunnan museoille asettamista haasteista ja museoalan yhteisistä tavoitteista mm. Museot vaikuttajina -julkaisusta.

pdf Museot vaikuttajina (207 KB)


 SivukarttaSivu päivitetty 15.12.2011
© Museovirasto