Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museotilasto


Museoviraston tavoitteena on suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tuottaminen ja jäsentäminen. Tietoa tarvitaan valtionhallinnon strategisen kehittämisen tueksi sekä kulttuuriperintöä koskevan yhteiskunnallisen keskustelun taustaksi. Museoviraston tehtävänä on myös museoiden tilastoinnin kehittäminen.

Museovirasto kokoaa vuosittain tilastotietoa ammatillisesti hoidettujen museoiden taloudesta, henkilökunnasta ja toiminnasta. Museotilasto tuotetaan museoita ja niiden sidosryhmiä varten sekä viranomaiskäyttöön. Kansallista museoista koottua tilastotietoa hyödynnetään myös kansainvälisesti, esimerkiksi EGMUS -työryhmän (European Group on Museum Statistics) julkaisuissa ja verkkosovelluksessa.Museotilastoon http://www.museotilasto.fi

  
Lisätietoja museoalan tilastoinnista:
Museovirasto, Kehittämispalvelut
erikoisasiantuntijat Anu Niemelä puh. 0295 33 6015 ja Anna Alavuotunki puh. 0295 33 6019
  

Tilastolinkkejä

http://www.egmus.eu/ [European Group on Museum Statistics]   

http://tilastokeskus.fi/til/klt/index.html [Tilastokeskus]

 

    
Kansi2015
Museotilasto-julkaisu 2015

 SivukarttaSivu päivitetty 8.9.2017
© Museovirasto