Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Paikallismuseon työkirja


Paikallismuseon työkirja on museon toiminnan kehittämisen apuväline. Se auttaa museotyön kokonaistilanteen hahmottamisessa ja tulevaisuuden suuntaviivojen löytämisessä. Työkirjatyöskentely tarjoaa mahdollisuuden oppia enemmän museon toiminnasta ja arvioida sen laatua.  Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden esiin nostaminen luo hyvän pohjan museon käytännön kehittämissuunnitelmien tekemiseen.

Työkirja on suunniteltu erityisesti sellaisten museoiden ja kokoelmien tarpeisiin, joilla ei ole päätoimista museoammatillista henkilökuntaa. Työkirja koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat varsinainen museotoiminta, toiminnan organisointi sekä museotyön vaikutukset. Viimeiseen osaan laaditaan yhteenveto museon työkirjasta sekä listataan lähivuosien tärkeimmät kehittämistoimenpiteet.

Tarkoituksena on, että museo täyttää työkirjan yhteistyössä maakuntamuseon kanssa. Työkirjaa on mahdollista käyttää myös itsenäisesti, mutta tehokkainta työkirjatyöskentely on yhdessä maakuntamuseotutkijan kanssa. Neuvontaa työkirjan käytössä saa maakuntamuseosta.

Työkirjan sisällön tuottaneeseen työryhmään ovat kuuluneet maakuntamuseotutkijat Eeva Mikola Turun museokeskuksesta, Pirjo Sojakka Keski-Suomen museosta ja Ulla Teräs Keski-Uudenmaan maakuntamuseosta. Sisältöä on lisäksi pilotoitu ja työstetty yhteistyössä muiden maakuntamuseotutkijoiden sekä Museoviraston museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta -osaston kanssa.

Paikallismuseon työkirja on Word -mallipohja, jonka voi tulostaa täyttämistä varten, tai tallentaa omalle koneelle, täyttää ja tulostaa.
Työkirjassa liikutaan täyttökohdasta toiseen joko sarkainnäppäimellä tai hiirellä. Rastiruudut voidaan ruksata esim. välilyöntinäppäimellä (siirryttäessä sarkaimella ko. ruutuun) tai hiirellä klikkaamalla.

Lataa työkirja käyttöösi:

[doc Paikallismuseon työkirja (502 KB)]

Paikallismuseon työkirjan kansi. Suunnittelija: Marjut Vikkula Kuva: Kannen suunnittelu: Marjut Vikkula, Edita. (2011)

Paikallismuseon työkirja
Tekijät: Mikola, Eeva; Sojakka Pirjo; Teräs Ulla
Julkaisija: Museovirasto, lokakuu 2011
Lomakesuunnittelu: Pekka Pirinen, Edita Prima
Kannen suunnittelu: Marjut Vikkula, Edita Publishing
URN:NBN:fi-fe201109215572


 SivukarttaSivu päivitetty 24.6.2014
© Museovirasto