Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hanke 2010-2011


Vanha-Rantalan talomuseon kaksikerroksiset aitat. Kuva: Pertunmaan kuntaKuva vanhasta samariini- ja Rauman kitka pullosta sekä Sloans Liniment pakkauksesta Eurajoen apteekkimuseossa. Kuva: Leena FalttuKoululaiset katselevat miten lankoja ja kankaita värjättiin muinaisina aikoina luonnonväreillä. Kuva Lahden tapahtumasta valtakunnallisilla arkeologian päivillä vuonna 2006. Kuva: Hannu Takala / Lahden kaupunginmuseo (2006)Nuutajärven Lasarettia maalataan talkoilla punamultamaalilla. Kuva: Markku Salo (2003)

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 14.9.2010 työryhmän kehittämään säätiö- ja yhdistyspohjaisten sekä kunnallisten, ei-ammatillisesti ylläpidettyjen paikallis- ja kotiseutumuseoiden ja erikoismuseoiden toimintaa. Työryhmän työskentely päättyi 31.12.2011.

Kehittämishankkeen tavoitteena oli parantaa paikallismuseoiden toimintaedellytyksiä, nostaa esille paikallismuseotoiminnan tarjoamat mahdollisuudet alueellisen omaleimaisuuden ja elinvoimaisuuden vahvistamisessa sekä lisätä yhteistoimintaa sekä museokentän sisällä että sidosryhmien kanssa.

Työryhmän työn tueksi laadittiin kartoitus paikallismuseoiden tilanteesta, kokoelmista ja museorakennusten tilasta.

Hankkeessa laadittiin selvitystyö lähettämällä kysely kaikille Suomen paikallismuseoille. Kyselyssä kerättiin paikallismuseoiden perustietoja ja tilastotietoa paikallismuseokentän toimijoista, resursseista, kävijämääristä yms. Hankkeen kartoitus- ja selvitystyön toteutuksesta vastasi Museoviraston museoalan kehittämisen osasto, yhteistyössä Lapin maakuntamuseon ja Turun museokeskuksen kanssa.

Syksyllä toteutettiin paikallismuseoille suunnattu ideahaku, jonka tavoitteena oli löytää hyviä käytäntöjä ja toimivia yhteistyömalleja. Ideahaun kautta löydetyt kymmenen paikallismuseoiden kehittämishanketta toteutetaan vuoden 2012 ja 2013 aikana. 


Työryhmän loppuraportti julkistettiin 5.3.2012:


Rakkaudesta kulttuuriperintöön. Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmän loppuraportti


Työryhmän väliraportti 31.3.2011:

Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmän väliraportti


Hankkeen työryhmä:
kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö (pj.)
osastonjohtaja Elina Anttila, Museovirasto
rakennuttaja Olli Cavén, Museovirasto
amanuenssi Risto Hakomäki, Museovirasto
erikoisasiantuntija Marianna Kaukonen, Museovirasto
tutkija Eeva Mikola, Turun museokeskus
museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo
museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta, Suomen museoliitto
pääsihteeri Lassi Saressalo, Suomen Kotiseutuliitto
puheenjohtaja Peter Sjöstrand, Finlands Svenska Hembygdsförbund
projektisihteeri Heli Talvitie, Opetus- ja kulttuuriministeriö
professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto
erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Suomen Kuntaliitto

erikoisasiantuntija Marianne Koski, Museovirasto (siht.)

Lisätietoja:

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos, OKM

paivi.salonen(at)minedu.fi

0295 3 30281


Marianne Koski, erikoisasiantuntija, Museovirasto

marianne.koski(at)nba.fi

040 128 6006
Sivun kuvat vasemmalta oikealle:
Vanha-Rantalan talomuseon aitat. Kuva: Pertunmaan kunta.
Eurajoen apteekkimuseon kokoelmia. Kuva: Leena Falttu.
Kulttuuriperintökasvatusta maakuntamuseossa. Kuva: Hannu Takala.
Nuutajärven Lasarettia maalataan talkoilla punamultamaalilla.Kuva: Markku Salo


 SivukarttaSivu päivitetty 24.6.2014
© Museovirasto