Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Aamiainen logollaKupit logolla


Teemapäivät 2015, Aamiaiskeskustelut

Ajankohta: 25.9.2015, klo: 8.30-10.00
Paikka: Kiltakellari, Ravintola Kiltakellari, Lämpiö-tila Bulevardi 48 - 56

Museotyö on muutoksessa, ja museoilta odotetaan selkeämpää profiloitumista. Palveluiden kysyntä on vilkastunut ja moninaistunut. Museot joutuvat arvioimaan asiantuntijoidensa toimintatapoja ja rooleja uudelleen. 

Aamiaiskeskusteluissa keskustellaan muun muassa digitaalisen kulttuuriperinnön uudelleenkäytöstä ja rajoista, nykydokumentoinnin tutkimuskokemuksen taipumisesta sisällöiksi ja kommunikaatioksi sekä museoiden kannalta olennaisista muutossuunnissa ja tarpeista. Kokoelmatyötä tehdään uudenlaisten kysymysten ympärillä, ja ajankohtainen aineeton kulttuuriperintö haastaa museoita uudesta näkökulmasta. Toimivatko museotyön totutut eettiset säännöt edelleen nykypäivänä?

Alla kuvattujen aiheiden lisäksi kutsumme seminaarin osallistujat ja puhujat esittämään omia kiinnostuksen kohteitaan tai erityisosaamisen alueitaan keskusteluiden aiheiksi.

Aamiaistarjoilu alkaa Ravintola Kiltakellarissa 25.9. klo: 8.30 ja keskusteluja aloitellaan viimeistään klo: 9.00. Aikaa keskusteluille on tunti. Teemapäivien osallistujat voivat valita vapaasti oman pöytänsä ja siirtyä pöydästä toiseen aamun aikana.

Itse keskustelut voidaan aloittaa esimerkiksi keskustelun vetäjän alustuksella valitusta aiheesta. Esitystekniikkaa ei ole käytettävissä, sen sijaan käytettävissä on fläppitauluja, paperia ja kyniä. Lopuksi vetäjä esittää vielä kirjaamansa keskustelun ydinasiat keskustelun osallistujille.

Teematiimi koostaa aiheista yhteenvedon jaettavaksi kaikille seminaarin jälkeen.
 

1. Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa - Millaisia eväitä arvioinnista?

  Museoiden arviointimallia ollaan kehittämässä vastaamaan paremmin museoiden tämän päivän tavoitteita ja toimintaympäristöä. Miten löytää museoiden kannalta olennaiset muutossuunnat ja tarpeet? Mitä on mahdollista arvioida? Voidaanko arviointimallilla tukea museoiden yksilöllisiä profiileja? Tule kurkkaamaan uutta arviointimallia ja keskustelemaan sen sisällöistä.

Aiheeseen johdattelevat Ulla Teräs, reformirehtori, Helsingin kaupunginmuseo ja Eeva Teräsvirta, erikoisasiantuntija, Museovirasto

2. Uskallatko valita? Haluatko valita? Pitääkö valita? Miten valitset?

  Keskustelua taidemuseoiden ja kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmapoistojen yhteneväisyyksistä ja eroista, ajankohtaisen poistohankkeen teemojen tiimoilta.

Aiheeseen johdattelevat Emilia Västi, hankekoordinaattori, Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke ja Nina Robbins, taideasiantuntija, Pohjolan Pankin Taidesäätiö
 

3. Elävä perintö ja museot

 

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Suojelun ja vaalimisen keskeisiä keinoja ovat kasvatus ja koulutus, tutkimus sekä tallentaminen ja dokumentointi.Mitä aineettoman kulttuuriperinnön edistäminen ja vaaliminen tarkoittaa museoille? Mihin se museoita haastaa ja innoittaa? Miten homma hoidetaan?


Lisätietoja:
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi

Museovirasto on valmistellut suunnitelman kansallisesta toimeenpanosta:
http://www.nba.fi/fi/File/2586/toimeenpanosuunnitelma.pdf


Aiheeseen johdattelevat Leena Marsio, Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, Museovirasto ja Eija Liukkonen, Erityisasiantuntija, Museovirasto

4. Museoetiikka 2.0?

  Museoetiikka on tarkoitettu museotyön innottajaksi, vahvistajaksi ja ohjeeksi. Onko meillä museoammattilaisina tarvittavat valmiudet kohdata ammatissa esiin nousevia 2000-luvun eettisiä haasteita? Miten ICOMin nykyisiä eettisiä sääntöjä tulisi kehittää vastaamaan tämän päivän suomalaista museotyötä? Millaisiin kysymyksiin nykyiset eettiset säännöt eivät riitä? Tämä aamiaiskeskustelu on tilaisuus paneutua museoalan perimmäisiin kysymyksiin.

Aiheeseen johdattelevat Leena Paaskoski, intendentti, Suomen Metsämuseo Lusto ja Minna Turtiainen, kokoelmapäällikkö, Gallen-Kallelan Museo sekä Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, Helsingin kaupunginmuseo

5. Digitaalinen kulttuuriperintö uudelleenkäytössä – tarvitaanko rajoja?

  Aineistojen digitaalinen avaaminen ja käytön mahdollistaminen eivät ole museoissa enää uusi keskustelunaihe. Mitä tuoreita näkökulmia on löytynyt? Missä menee raja käytön ja uudelleenkäytön välillä? Lainsäädäntö asettaa tietyt rajat kulttuuriperinnön käytölle, mutta kuka, ketkä tai mikä muut rajat asettaa? Miten rajoja on viime vuosina ylitetty museoissa? Mitä siitä on seurannut ja mitä kokemuksista on opittu? Onko hahmottumassa uusi visio digitaalisen kulttuuriperinnön mahdollisuuksista ja merkityksestä?

Keskustelun vetäjät työskentelevät Kansalliskirjastossa museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja yhdistävän Finna-palvelun parissa, mutta ei anneta sen rajoittaa keskustelua!

Aiheeseen johdattelevat Susanna Eklund, palvelusuunnittelija, Kansalliskirjasto ja Maria Virtanen, palvelusuunnittelija, Kansalliskirjasto

6. Jokainen pala on kokonaisuuden osa - miltä näyttää museoiden kokoelmahallinta vuonna 2015

 

Museo 2015 -hankkeen vetämässä keskustelussa pohditaan kokoelmatyön nykytilaa ja hahmotellaan tulevaa. Minkälaisia työvälineitä museoammattilainen tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa kokoelmatyössä? Minkälaisia reunaehtoja lait, säädökset, standardit, linjaukset ynnä muut kokoelmaihmisille asettavat? Millä tavoin museoammattilaisen käytössä olevat työvälineet ja resurssit rajaavat vaihtoehtoja ja valintoja? Minkälaisia valintoja tehdään luettelointityössä? Vastaavatko ne kansalaisten odotuksia?


Aiheeseen johdattelevat Eero Ehanti, Projektipäällikkö, Museo 2015-hanke ja Sampsa Heinonen, Suunnittelija, Museo 2015 –hanke.


7. Nykydokumentointi – se noteeraa ja se noteerataan

  Kaksi stooria Vantaalta ja Keravalta. Viimeinen M-juna ja nuorten asunnottomien yö. Yhteisiä aiheita: Millainen haaste nykydokumentointi on? Millaisiin ilmiöihin kannattaa tarttua ja miten tutkimuskokemus taipuu sisällöiksi ja kommunikaatioksi? Entä efortin vaikutukset: kokemuksia ja visiointia. Keskustelusession jälkeen nykydokumentoinnit viriävät osallistujien mielissä.

Aiheeseen johdattelevat Anna Kangas, Vantaan Kaupunginmuseo ja Harri Nyman, Keravan museo

   
 
Sivun kuvat:
Pia Lonardi, CC BY-SA 2.0 SivukarttaSivu päivitetty 8.9.2015
© Museovirasto