Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Arkeologinen kulttuuriperintö


Usein kysyttyä
Vastauksia arkeologisesta kulttuuriperinnöstä usein esitettyihin kysymyksiin.

Luvat ja lainat


Muinaisjäännösten tutkimusluvat

Muinaisjäännösten hoitoluvat

Kulttuuriesineiden maastavientiluvat

Arkeologisiin kokoelmiin kuuluvan esineistön tutkiminen

Arkeologisen esineistön lainaaminen näyttelyyn

Ohjeet


Mitä teen, kun löydän irtaimen muinaisesineen?
Menettelytapaohjeita.

Mitä teen, kun löydän kiinteän muinaisjäännöksen?
Menettelytapaohjeita.

Mitä teen, kun löydän vedenalaisen muinaisjäännöksen?

Vedenalaista kulttuuriperintöä koskevia menettelytapaohjeita

Ohjeita arkeologisen tutkimusraportin laadintaan ja arkeologisten löytöjen luettelointiin

Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet
Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa arkeologisten kenttätutkimusten käytäntöjä sekä helpottaa kenttätöiden ja niiden tulosten vertailua ja laadun arviointia.

Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi - ohje 2015
Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää maaseudun historiallisten asuinpaikkojen määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitteet – ohje 2015
Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää ensimmäisen maailmansodan aikaisten maalinnoitteiden suojeluun, määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Historialliset tiet - ohje 2017

Oppaat


Arkeologisen kulttuuriperinnön opas

Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset - tunnistaminen ja suojelu

Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät

Muinaisjäännökset ja metallinetsin: harrastajan opas

 SivukarttaSivu päivitetty 1.11.2017
© Museovirasto