Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Esitutkimus1

Esitutkimukset


Arkeologinen esitutkimus tehdään silloin, kun muinaisjäännöksestä tarvitaan tarkempia tietoja esimerkiksi arkeologisten kaivausten tai maankäytön suunnittelua varten. Esitutkimuksissa selvitetään kulttuurikerroksen, rakenteiden ja esinelöytöjen olemassaoloa tutkimuskohteessa maalla tai veden alla. Lisäksi voidaan tutkia tarkemmin muinaisjäännöksen tyyppiä, ajoitusta, laajuutta ja säilyneisyyttä.

Esitutkimuksiin valitaan sopivimmat menetelmät tutkittavan kohteen ja kulloisenkin tiedontarpeen mukaan. Kenttätyöt voivat käsittää esimerkiksi maan pinnalle näkyvien rakenteiden kartoittamista, metallinpaljastimen käyttöä, kairaamista, koekuoppien kaivamista lapiolla, pintapoimintaa tai geofysikaalisia menetelmiä. Joskus on riittävän tiedon saamiseksi tarpeen avata tutkimuskohteeseen koekaivausalueita tai kuoria maata kaivinkoneella laajemmalta alueelta. Esitutkimuksista laaditaan tutkimusraportti.

Palvelumme:
  • arkistoselvitykset ja riskianalyysit
  • prospektoinnit (kajoamattomat ja kajoavat)
  • maastotarkastukset
  • tarkkuusinventoinnit
  • koekaivaukset
  • näytteenotot
  • geofysikaaliset tutkimukset (alihankintana)
  • geokemialliset tutkimukset (alihankintana)
  • viistokaikuluotaukset (alihankintana

Esitukimus2


 SivukarttaSivu päivitetty 18.5.2017
© Museovirasto