Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Inventointi1

Inventoinnit


Arkeologinen inventointi on järjestelmällinen maastoselvitys, johon sisältyy ennestään tunnettujen muinaisjäännösten tarkastamista ja uusien kohteiden etsimistä. Inventointeja tehdään pääasiassa maankäyttöhankkeisiin kuten kaavoitukseen sekä liikenneväylien ja energiaverkkojen rakentamiseen liittyen. Inventointi on hyvä teettää heti hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Tavoitteena on selvitysalueella sijaitsevien muinaisjäännösten löytäminen, määrittely ja rajaaminen sekä alueen maankäyttöhistorian yleispiirteinen hahmottaminen.

Inventoinnin esitöissä perehdytään inventoitavaan alueeseen tutustumalla mm. arkistoaineistoihin, rekistereihin, ilmalaserkeilausaineistoihin (LiDAR), maasto- ja maaperäkarttoihin sekä historiallisiin karttoihin. Siten maastotyöt voidaan kohdentaa niille alueille, joissa muinaisjäännösten löytyminen on todennäköisintä. Potentiaalisiksi arvioiduilla alueilla havainnoidaan maastoa ja tehdään esimerkiksi pintapoimintaa, kairausta ja koekuoppia. Muinaisjäännösten sijainti mitataan GPS-laitteella ja kohteet dokumentoidaan valokuvin ja muistiinpanoin. Inventoinnista laaditaan raportti, jossa kaikkien havaittujen kohteiden rajauksesta ja suojelukriteereistä esitetään perusteltu arvio.

Vedenalainen arkeologinen inventointi sisältää muun muassa vesialueiden viistokaikuluotausta ja havaintojen tarkistamista sukeltamalla.

Palvelumme:
  • arkeologiset inventoinnit
  • kartoitukset
  • vedenalaisinventoinnit ja -kartoitukset (alihankintana)
  • rakennetun ympäristön inventoinnit (alihankintana)

Inventointi2


 SivukarttaSivu päivitetty 18.5.2017
© Museovirasto