Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kaivaus1

Kaivaukset


Kaivauksissa arkeologinen kohde tai sen osa tutkitaan ja dokumentoidaan järjestelmällisesti arkeologisin menetelmin. Kaivaukset liittyvät useimmiten johonkin maankäyttö- tai rakennushankkeeseen, jonka toteuttaminen edellyttää, että hankealueella oleva muinaisjäännös tutkitaan ennen muuttuvaa maankäyttöä.

Maakerrokset tutkitaan systemaattisesti lapioin ja kaivauslastoin sekä tapauskohtaisesti kaivinkonetta apuna käyttäen. Ihmistoimintaan liittyvät esineet, luut jne. otetaan talteen. Pienimpien löytöjen talteen saamiseksi maa-ainekset voidaan seuloa. Lisäksi otetaan erilaisia näytteitä luu- ja kasvinjäänneanalyysejä sekä luonnontieteellisiä ajoituksia varten. Tutkimusalueella sijaitsevien kulttuurikerrosten, rakenteiden ja löytöjen dokumentoiminen on keskeinen osa arkeologisia kaivauksia. Tarkkojen muistiinpanojen ohella tärkeimpiä menetelmiä ovat valokuvaus, mittausdokumentointi ja 3D-mallintaminen.

Vedenalaiskaivauksissa sukeltaja poistaa irtonaista pohja-ainesta kaivauslastan ja pumpun avulla pinnalle seulakoriin, josta löydöt poimitaan talteen. Mahdolliset esinenostot suoritetaan usein nostokoreja ja -säkkejä apuna käyttäen. Vedenalaiskohteita ja tutkimuksen vaiheita voidaan dokumentoida edellä mainittujen menetelmien ohella myös kauko-ohjattavalla robottikameralla (ROV).

Kun arkeologinen kohde on riittävästi tutkittu ja dokumentoitu, voi rakentaminen alkaa sen paikalla. Kenttätyövaiheen jälkeen tehdään kaivausten jälkityöt, jotka käsittävät kentällä tuotetun dokumentointiaineiston ja talletettujen löytöjen käsittelyn, näytteiden analysoinnin ja tutkimusraportin laatimisen. Raportit talletetaan Museoviraston arkistoon ja ne ovat saatavissa myös verkosta Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin kautta.

Palvelumme:
  • kaivaukset
  • vedenalaiskaivaukset (alihankintana)

Kaivaus2


 SivukarttaSivu päivitetty 18.5.2017
© Museovirasto