Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Tarjouksen pyytäminen


Arkeologiset kenttäpalvelut suorittaa tilauksesta arkeologisia inventointeja, kartoituksia, esitutkimuksia, kaivauksia ja valvontoja kaikkialla Suomessa. Suurin osa kenttätöistä liittyy maankäytön suunnitteluun ja rakennushankkeisiin, joiden yhteydessä viranomaiset ovat edellyttäneet tehtäväksi arkeologisia selvityksiä tai tutkimuksia. Lisäksi laadimme mm. muinaisjäännöskohteiden opastussuunnitelmia. Asiakkaitamme ovat mm. kunnat, kaupungit, ELY-keskukset, energiayhtiöt, rakennusliikkeet ja suunnittelutoimistot.

Noudatamme kenttätöissämme Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita ja huolehdimme tutkimuslupien hakemisesta Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolta. Tutkimushenkilökuntamme on pätevää, asiantuntevaa ja kokenutta.

Arkeologisille kenttäpalveluille osoitetut tarjouspyynnöt ja tilaukset lähetetään sähköpostiosoitteisiin arke@museovirasto.fi ja kirjaamo@museovirasto.fi tai postiosoitteeseen Museovirasto, Kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki.

Tarjouspyyntö


Tarjouspyynnön voi lähettää yllä mainittuun osoitteeseen mielellään mahdollisimman hyvissä ajoin ennen toivottua kenttätyöajankohtaa.

Tarjouspyynnön liitteenä tulisi olla selkeä kartta tutkittavasta/selvitettävästä alueesta sekä tarpeen mukaan kaavaluonnos, asemapiirros, rakennussuunnitelma tai muita dokumentteja, joista käyvät tarkemmin ilmi suunniteltu maankäyttö ja maapohjaan kohdistuvat toimenpiteet. Tarjouspyynnön yhteydessä on hyvä toimittaa myös suojeluviranomaisen antama kannanotto tutkimustarpeesta ja kenttätöiden tavoitteista, mikäli sellainen on saatavilla (yleensä Museoviraston tai maakuntamuseon lausunto tai neuvottelumuistio). Lisäksi on hyvä tuoda ilmi toivomukset työn toteuttamisen aikataulusta ja muista vastaavista seikoista.

Kannattaa huomioida, että arkeologien kenttätyökausi alkaa keväällä lumen ja roudan sulamisen jälkeen ja jatkuu yleensä marraskuulle. Olosuhteiden tulee olla riittävän hyvät havaintojen tekemiseen ja dokumentoimiseen. Kaivausten tekeminen talvella edellyttää lämmitettyä ja valaistua suojakatosta.

Tilaus


Tilaus työstä lähetetään yllä mainittuun osoitteeseen. Mitä aikaisemmin vuodesta työ tilataan, sitä varmemmin pystymme suorittamaan työn toivomassanne aikataulussa.

Tarjouksemme sisältävät tutkimushenkilökunnan palkkakulut lakisääteisine lisäkuluineen esi-, kenttä- ja jälkityövaiheen osalta, matka- ja tarvikekulut ja mahdolliset ostopalvelut sekä Museoviraston yleiskustannukset (kulut tiloista, laitteista, henkilöstö- ja taloushallinnosta ym.). Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %. Arkeologisissa kenttäpalveluissa noudatetaan valtion työ- ja virkaehtosopimusta sekä valtion matkustussääntöä.

Kenttätyökausi hyödynnetään yleensä tehokkaasti kenttätöiden tekemiseen, ja isompien projektien raportit valmistuvat pääasiassa talvikaudella. Alustavat, jatkosuunnittelun kannalta tärkeimmät tutkimustulokset ovat saatavissa heti kenttätyöjakson päätyttyä. Lopullinen raportti toimitetaan tilaajalle sopimuksen mukaan paperimuodossa ja pdf-dokumenttina, mahdolliset kohdetiedot ja rajaukset myös paikkatietomuodossa.

 SivukarttaSivu päivitetty 13.7.2016
© Museovirasto