Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kuvatiedot Arkisto
Lyijykynypiirustus ETampaltan kruunuEOtteita arkeologisten kokoelmien pyyluettelostaOte kaivauksiin liittyvysty lyytyluettelostaArkeologian aineistot
ASIAKASPALVELU
ARKISTON HISTORIAA
ARKISTOAINEISTOT YHTEYSTIEDOT

Arkeologian aineistot


Arkeologinen arkistoaineisto muodostuu sekä hallinnollisesta aineistoista että esimerkiksi tutkimusraporteista, piirustuksista, kartoista, valokuvista ja arkeologisiin esinekokoelmiin liittyvästä aineistosta. Arkistossa on organisaatiomme tuottamien aineistojen lisäksi myös muiden toimijoiden arkeologisia tutkimuksia.

Arkeologisiin esinekokoelmiin liittyvistä aineistoista keskeisiä ovat esinediaari, pääluettelo, verifikaatit ja kortistot sekä valokuvat ja piirrokset. Kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyviä keskeisiä arkistoaineistoja ovat inventointi-, kaivaus- ja tarkastuskertomukset sekä hoitosuunnitelmat ja -raportit. Muinaismuistojen suunnitelmallinen inventointi alkoi 1800-luvulla, jolloin Suomen muinaismuistoyhdistyksen stipendiaatit kiersivät merkitsemässä muistiin muinaisjäännöksiä ja esimerkiksi kirkollista esineistöä sekä vanhoja rakennuksia. Matkoista tehtiin niin sanottuja kihlakunnankertomuksia, joista osa on julkaistu. Uudemmat inventoinnit on tavallisesti tehty kunnittain tai suuren maankäyttöhankkeen vaikutusalueella. Kaivauskertomuksissa on tiedot muinaisjäännöksen tutkimisesta ja siinä yhteydessä tehdyistä havainnoista ja löydöistä. Tarkastuskertomukset ovat lyhyitä raportteja maastokäynneistä.

Sekä arkeologian että rakennetun ympäristön tutkimusraportit on luetteloitu Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan omiin osioihinsa. Valtaosa arkeologian tutkimusraporteista on digitoitu ja suurin osa niistä on katseltavissa rekisteriportaalin kautta.

Museoviraston kuva-aineistojen hallinta siirrettiin vuoden 2011 organisaatiouudistuksen yhteydessä Museoviraston kuvakokoelmien vastuulle. Arkisto hallinnoi nykyisin ainoastaan arkeologian alaan liittyviä valokuvia. Kuva-aineistot liittyvät sekä esineisiin että kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Vanhimmat kuvat ovat piirroksia, mutta jo 1890-luvulta lähtien mukana on myös Muinaistieteellisen toimikunnan virkamiesten ottamia valokuvia.

Museoviraston arkistoon kuuluu paljon myös karttoja ja piirustuksia. Pääasiassa nämä aineistot liittyvät arkeologiaan ja rakennettuun ympäristöön. Valtaosa arkeologian aineistojen kartoista liittyy arkeologisiin kenttätöihin.


Aineistoluettelot


 SivukarttaSivu päivitetty 6.4.2017
© Museovirasto