Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kuvatiedot Arkisto
Historian kuntakohtaista aineistoaOlavinlinnaan liittyviy asiakirjojaKirjekokoelma 7
ASIAKASPALVELU
ARKISTON HISTORIAA
ARKISTOAINEISTOT YHTEYSTIEDOT

Kulttuuriympäristöön liittyvät hallinnolliset aineistot


Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston kulttuuriympäristöön liittyvillä hallinnollisilla aineistoilla tarkoitetaan saapuneita lausuntopyyntöjä, lausuntoja, muuta kirjeenvaihtoa, muistioita ja pöytäkirjoja.

Hallinnollista aineistoa on runsaasti rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arkeologiaan liittyvistä asioista. Arkistossa on esimerkiksi suojeltuihin rakennuksiin sekä kulttuurihistoriallisesti muuten arvokkaisiin rakennuksiin liittyviä asiakirjoja, kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyviä rauhoitusilmoituksia, kaavoitukseen liittyviä lausuntoja ja arkeologisten kohteiden ja esineiden tutkimuslupia. Vanhempaa hallinnollista aineistoa edustavat muun muassa linnojen hoitoa ja korjausta koskeva kirjeenvaihto 1800–1900-luvun vaihteesta. Hallinnollista aineistoa sisältyy myös historian kuntakohtaiseen aineistokokonaisuuteen, joka on luetteloitu erikseen: tässä entisen historian osaston/toimiston kokonaisuudessa on runsaasti kartanoihin ja kirkkoihin liittyvää aineistoa.

Hallinnollisten asiakirjojen säilytysjärjestys arkistossa vaihtelee. Topografinen (kuntakohtainen) järjestys on yleinen. Valtaosa uudemmista (vuodesta 1990 alkaen) hallinnollisista asiakirjoista on järjestetty asiaryhmittäin, jotka käyvät ilmi arkistonmuodostussuunnitelmista.

Muinaistieteellisen toimikunnan aineisto on järjestetty perinteisen, asiakirjojen muodolliseen laatuun (diaarit, toisteet, saapuneet asiakirjat, pöytäkirjat jne.) perustuvan ABC-kaavan mukaan. Samaa kaavaa on noudatettu valtaosassa aineistoa myös Museoviraston asiakirjojen kohdalla. Vuodesta 1990 eteenpäin arkistossa on noudatettu tehtäväpohjaista arkistonmuodostussuunnitelmaa: esimerkiksi saapuneet lausuntopyynnöt ja niihin liittyvät lausunnot on sijoitettu fyysisesti samaan säilytysyksikköön.

Hallinnollisiin aineistoihin liittyvä sähköinen hallintodiaari on ollut käytössä vuodesta 1995. Edeltävältä ajalta käytössä ovat paperimuotoiset kirjediaarit. Nämä hakemistot on koottu vuosittain. Entisellä rakennushistorian osastolla oli käytössä diaarin kanssa rinnakkaisena rekisterijärjestelmänä Kulttuuriympäristön tulosalueen asianhallinta (niin sanottu Asiat-rekisteri) vuoteen 2013 saakka.

Asianhallintajärjestelmä SALAMA toimii nykyisin Museoviraston virallisena hallintoasioiden rekisterisovelluksena sekä sähköisten asiakirjojen arkistona viraston hallinnollisille asiakirjoille. Järjestelmään on konvertoitu metatietoja ja digitoituja aineistoja myös vanhempien hallinnollisten aineistojen osalta. SALAMAsta ei toistaiseksi ole käytössä erillistä asiakaspäätettä.

Hallinnollista aineistoista on laadittu erilaisia arkistoluetteloita. Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston osuuksista on omat luettelonsa. Aineistojen erilaisista järjestämistavoista johtuen joissakin aineistokokonaisuuksissa on edelleen sekä Muinaistieteellisen toimikunnan että Museoviraston aikaisia aineistoja. Arkistoluetteloita päivitetään sitä mukaa, kun arkiston järjestelytyöt etenevät.

Aineistoluettelot


 SivukarttaSivu päivitetty 6.4.2017
© Museovirasto