Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kuvatiedot Arkisto
Kansatieteen aineistotKalastuksesta ja metsystyksesty Kuollan Lapissa
ASIAKASPALVELU
ARKISTON HISTORIAA
ARKISTOAINEISTOT YHTEYSTIEDOT

Kansatieteen aineistot


Kansatieteen muistitietoaineistoihin ja käsikirjoituksiin voi tutustua kansatieteen asiakaspaikoilla saatuaan käyttöluvan aineistoihin. Käynneistä on sovittava kaksi viikkoa etukäteen. Kansatieteen aineistot ovat pääosin käyttöluvan alaisia tietosuojasyistä. Käyttölupahakemuksen voi täyttää etukäteen ja tulostaa tai skannata sähköpostin liitteeksi. Käyttölupahakemus toimitetaan arkiston sähköpostiin tai arkiston henkilökunnalle viimeistään suunnitellun käynnin yhteydessä.

Asiakirjojen mahdollisesta kopioinnista tai kuvaamisesta on sovittava erikseen henkilökunnan kanssa. Aineistojen käytössä on otettava huomioon julkisuuslain, tekijänoikeuslain ja henkilötietolain säädökset.

Kyselyaineistot

Kansatieteellisen aineiston perusosan muodostaa organisaatiomme tuottama ja keräämä muistitietoaineisto eri puolilta Suomea. Painopisteenä on ollut aineellinen kansankulttuuri erityisesti maaseudulta, myöhemmin on siirrytty dokumentoimaan lähimenneisyyden ja nykyajan ilmiöitä.

Kansatieteellisten kyselyiden vastausaineistoa on arkistossa vuodesta 1956 alkaen. Kyselyvastaukset on järjestetty aihepiireittäin ja niiden sisällä paikkakunnittain.

Kyselyiden aihepiirejä

Kyselyt vuosina 1956-1996

Seurasaari-lehdessä (1957-1974) ja Museoviraston kyselylehdessä (1975-1996) julkaistut kyselyt

Uudemmat kyselyt
Kuinka pukeudun -kysely
Mikä liikuntapaikka on sinulle tärkein?
Seurasaari muistoissani
Nukkekotikysely
Ikonit, ihmiset ja sota -kysely
Leikit ja leikkikalut -kysely aikuisille
Leikit ja leikkikalut -kysely lapsille
Koulun joulujuhla -kysely

Kansatieteelliset käsikirjoitukset ja muu aineisto

Kansatieteelliset käsikirjoitukset sisältävät esimerkiksi erilaisia kertomuksia, kenttätyöaineistoja, ylioppilasosakuntien keräelmiä, kansatieteellisiä opinnäytteitä, vuosina 1900–1945 laadittujen kyselyiden vastauksia, suomalais-ugrilaisia kansoja koskevaa aineistoa ja työväenkulttuuriin liittyvää kenttätyöaineistoa.

Kansatieteellisen käsikirjoitusaineiston luettelo on PDF-muodossa ja se sisältää tiedot ennen vuotta 1957 saapuneista käsikirjoituksista: Käsikirjoitusaineiston luettelo

Vuoden 1957 jälkeen saapuneet aineistot on ryhmitelty seuraavasti:

  1. Kotiseuturetket, virkamatkat ja muistelmat (paikkakunnittain)
  2. Maakuntien ja koko Suomen keräelmät (tekijän mukaan)
  3. Opinnäytetyöt (tekijän mukaan). Kokonaisuus sisältää muun muassa Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kansatieteen, Jyväskylän yliopiston etnologian, Turun yliopiston suomalaisen ja vertailevan kansatieteen, Helsingin kotitalousopettajaopiston ja Helsingin käsityönopettajaopiston opinnäytetöitä.
  4. Saamelaisten, itämerensuomalaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten kansojen keräelmät (tekijän mukaan)

Aineistoluettelot

Käyttölupahakemus


 SivukarttaSivu päivitetty 19.4.2017
© Museovirasto