Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto
Diaarit

Aa1 Kirjediaari 1889-1911


Luettelot

Ba1 Jäsenluettelokirja 1870 - 1901

Ba2 Jäsenmatrikkeli 1972 asti, toimihenkilöluettelot 1976 asti
Kirja on tehty nähtävästi 1901, jolloin siihen on siirretty vanhemman jäsenluettelon tiedot.

Ba3 Jäsen- ja vaihtoseurain luetteloita, n. 1871 - 1910

Ba4 Jäseniksi kutsuttujen luettelo 1873 - 1904

Ba5 Jäsenluetteloja y.m., 1886

Ba6 Kunnia-, ulkomaisia y.m. jäseniä, Vaihtoseuroja, Kirjallisuutta y.m.
- Luettelo kunnia-, työskentelevistä, ulkomaisista ja kirjeenvaihtajajäsenistä, päiväämätön, todennäköisesti 1910 - 1920-luku.
- Luettelo SMY:n asiamiehistä, päiväämätön, 1890-luku.

Ba7 Jäsenkortisto (n. 1960-1970-l.)

Ba8 Jäsenkortisto 1980-1990-l.

Ba9 Jäsenluetteloita 2000-2004, 2007, 1960-1970-l.

Bb1 Kuukauslehtien ja aikakauskirjan jakoa koskevaa 1894 - 1898
- Tilaus- ja jakeluluetteloita.
- Sopimus julkaisujen levittämisestä Yrjö Weilinin kanssa.

Bb2 Aikakauskirjain ja Kuukauslehtien jako 1898 - 1904
- Tilauksia.
- Lopussa muutamia irrallisia tilauskirjeitä vuosilta 1908 - 1910.

Bb3 Aikakauskirjojen tilauksia 1903 - 1907
- Selustateksti: Verif. 1904 - 1907.
- Epäjärjestyksessä.

Bb4 Suomen Museo - Finskt Museum 1917 -
- SM/FM:n ja SMYA:n tilaajia ja vapaakappalejakoa 1910 - 1942.

Bc1 Asiamiesten, Harrastajain y.m. osoitteita, 1880-lukua

Bd1 Kirjallisuusluettelo


Bd2 Smylle saapunut vanha kirjallisuus
- Vanhan kirjallisuuden hankintaan liittyviä otteita SMY:n pöytäkirjoista 1871-1928

Be1 Jaettua kirjallisuutta 1899 - 1906
- Ilmeisesti alkaa tosiasiassa n. 1895.

Be2 Luettelo SMY:n julkaisujen saajista 1941 - 1946

Be3 Julkaisujen jakeluluettelo 1946 - 1958

Be4 Julkaisujen jakeluluettelo 1958 - 1971


Bf1 Kirjeenvaihtajia Jäseniä ja Aikakauskirjain Tilaajoita 1.2.1894 - 31.12.1895
- Pääasiassa jäsenmaksukuitteja sekä SMYA:n ja SM/FM:n tilauskirjeitä, myös julkaisuvaihtoon ja asiamiesverkostoon liittyviä kirjeitä. Sama koskee myös kansioita Bb2 - 3.
- Hakemisto kansion lopussa.

Bf2 Kirjeenvaihtajia Jäseniä ja Aikakauskirjain Tilaajoita 1896 - 1896

Bf3 Kirjeenvaihtajia Jäseniä ja Aikakauskirjain Tilaajoita 1896 - 1898

Bf4 Kirjeenvaihtajia ja Jäseniä 1898 - 1900
- Asiamiehiä koskevaa.

Bg1 Talletusluettelot
- Valokopio SMYA XXX:3, tietoja SMY:n arkistoaineiston siirroista muihin kokoelmiin.
- Luettelokirja Valtionarkistoon luovutetuista arkistoista 1873 - 1933.
- Yliopiston raha- ja mitalikokoelmaan luovutettujen rahojen ja mitalien luovutuskirja 1873 - 1880.
- Yliopiston kirjastoon luovutettuja kirjoja.
- Tarton yliopiston arkeologian kabinetille luovutettujen Jaan Jungin käsikirjoitusten luettelo.
- Muita irrallisia papereita.

Bh1 Vaihtokirjallisuus
- Saapuneen vaihtokirjallisuuden luettelot 1939 - 1966.
- Kortisto museoista ym., joille on esitetty julkaisuvaihtoa tai joiden kanssa on oltu vaihtosuhteessa mutta ei ole saatu kaikkia julkaisuja, todennäköisesti 1910 - 1920-luku.

Bh 2 Vaihtokumppaniluettelot 1994-2004, (2006-2007)
- Luettelo muualle siirretyistä yhdistyksen aineistoista 1994

Bi1 Julkaisuvarasto
- Varastoluettelot 1900, 1901, 1906, 1928 - 1955.


Pöytäkirjat

Ca1 Pöytäkirjat 1870 - 1883

Ca2 Pöytäkirjat 1883 - 1894

Ca3 Pöytäkirjat 1894 - 1899

Ca4 Pöytäkirjat 1899 - 1901

Ca5 Pöytäkirjat 1901 - 1903

Ca6 Pöytäkirjat 1903 - 1906

Ca7 Pöytäkirjat 1906 - 1909

Ca8 Pöytäkirjat 1910 - 1914

Ca9 Pöytäkirjat 1915 - 1918

Ca10 Pöytäkirjat 1919 - 1924

Ca11 Pöytäkirjat 1925 - 1929

Cb1 Pöytäkirjat 1.10. - 6.12.1870
- Puhtaaksi kirjoitetut suomenkieliset pöytäkirjat.


Cc1 Yleiskokouspöytäkirjat 1930 - 1939

Cc2 Yleiskokouspöytäkirjat 1940 - 1944

Cc3 Yleiskokouspöytäkirjat 1945 - 1956

Cc4 Yleiskokouspöytäkirjat 1957 - 1968

Cc5 Yleiskokouspöytäkirjat 1969 - 1976
- Vuosikokouspöytäkirja 1973 merkitty puuttuvaksi 17.1.1976 ja puuttuu edelleen.


Cc6 Yleiskokouspöytäkirjat 1977 - 1993
- Vuosikokouspöytäkirja 1988 puuttuu.
- Helmi- ja maaliskuun 1990 pöytäkirjat puuttuvat.


Cc7 Yleiskokouspöytäkirjat 1994 - 2000

Cd1 Johtokunnan pöytäkirjat 1930 - 1935

Cd2 Johtokunnan pöytäkirjat 1936 - 1939

Cd3 Johtokunnan pöytäkirjat 1940 - 1953
- Liitteinä mm. valtionaputilityksiä ja A.M. Tallgrenin muistorahaston keräysluetteloita.


Cd4 Johtokunnan pöytäkirjat 1954 - 1964
- Pöytäkirjan 3.11.1960 liitteenä mm. luettelo Lyyli Pitkäpaaden kuolinpesästä SMY:lle tulleista esineistä.
- Pöytäkirja 6/1962 puuttuu.


Cd5 Johtokunnan pöytäkirjat 1965 - 1976

Cd6 Johtokunnan pöytäkirjat 1977 - 1990

Cd7 Johtokunnan pöytäkirjat 1991 - 2000

Cd8 Johtokunnan, vuosikokousten, työjäsenten ja kuukausikokousten 2001-2007, 2009-2011 

Ce1 SMY:n toiminnan kansanomaistamistoimikunnan pöytäkirjat 1945 - 1947
- Sisältää myös tilitositteita ja lehtileikkeitä järjestetyistä tilaisuuksista.
- Perustaminen, ks. johtokunnan pöytäkirja 29.11.1945, liite 1.


Cf1 Pöytäkirjajäljennökset 1886 - 1891

Cf2 Pöytäkirjajäljennökset 1892 - 1898

Cf3 Pöytäkirjajäljennökset 1898 - 1900

Cf4 Pöytäkirjajäljennökset 1900 - 1903

Cf5 Pöytäkirjajäljennökset 1903 - 1904

Cf6 Konseptipöytäkirjoja 1909 - 1912
- Myös vuosikertomus 1907/08 konseptina.

Cf7 Pöytäkirjajäljennökset 1940 - 1953
- Mapin lopussa on C.F. Meinanderin kirjoittama konsepti, joka koskee koulujen hallussa olevia muinaisesineitä koskevaa tiedustelua ja siihen tulleita vastauksia.


Cf8 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat I 1870-1875
- Julkaistut pöytäkirjat,sis. asiahakemiston


Cf9  Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat II 1876-1885
- Julkaistut pöytäkirjat,sis. asiahakemiston


Cg1 Työjäsenten neuvottelukunnan pöytäkirjoja 1942 - 1997

Ch1 Kokouksiin liittyvää ja sekalaista aineistoa, 1899 - 1918 ja päiväämättömiä

Ch2  Kokouksiin liittyvää ja sekalaista aineistoa, 1950 - 1977 ja päiväämättömiä

Ch 3 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomuksia - Finska Fornminnesföreningens årsberättelse
- Painettuja vuosikertomuksia
- Suomenkieliset vuosilta 1887-1889, 1893-1909, 1918-1919
- Ruotsinkieliset vuosilta 1887-1888, 1893-1899

 

Kirjeet

Da1 Kopiokirja 1902 - 1910

Da2 Kirjejäljennöskirja 1905
- Neljää alkuun kopioitua kirjettä lukuun ottamatta tyhjä.


Da3 Lähteneitä kirjeitä 1910 - 1955 ja päiväämättömiä

Da4 Lähteneitä kirjeitä 1956 - 1999

Ea1 Saapuneita kirjeitä 22.3. - 2.11.1884
- Osittain epäjärjestyksessä.


Ea2 Saapuneita painettuja kiertokirjeitä/mainoksia 1887 - 1897
- Selustassa teksti saapuneita kirjeitä 1887 - 1897.


Ea3 Saapuneita kirjeitä 1895 - 1915 ja päiväämättömiä

Ea4 Saapuneita kirjeitä 1916 - 1939

Ea5 Saapuneita kirjeitä 1940 - 1949

Ea6 Saapuneita kirjeitä 1950 - 1958

Ea7 Saapuneita kirjeitä 1959 - 1968

Ea8 Saapuneita kirjeitä 1969 - 1978

Ea9 SMY:n Kerava-Seuralta saama 100-vuotisonnittelu, erillinen putki

Ea10 Saapuneita kirjeitä 1979 - 1988

Ea11 Saapuneita kirjeitä 1989 - 1999, 2004-2007

Eb1 Tieteellisten seurain valtuuskunta, säännöt. Paikannimitoimikunta. Museoliitto
- Toimintakertomuksia ym. 1932 - 1939, 1961, 1962, 1973, 1977

Fa1 Kirjeitä 1870 - 1875
- Huom. Useimpiin kirjemappeihin on arkistoitu myös J.R. Aspelinin tutkijakollegoiltaan saamia yksityisiä, tieteellisluonteisia kirjeitä. Samoin siellä täällä mapeissa on kuvia muinaisesineistä ja -jäännöksistä, piirtokirjoitusten ja puumerkkien ym. kopioita sekä kansanperinneaineistoa (lauluja, runoja ym.)
- Hakemisto erillisenä vihkona kansion lopussa.


Fa2 Kirjeitä 1876 - 1878
- Hakemisto erillisenä vihkona kansion lopussa.


Fa3 Kirjeitä 1877 - 1879
- Hakemisto erillisenä vihkona kansion lopussa.


Fa4 Kirjeitä 1879 - 1882
- aivan lopussa yksittäisiä kirjeitä vuosilta 1880, 1881
- Hakemisto erillisenä vihkona kansion lopussa.


Fa5 Kirjeitä 1882 - 1884
- Hakemisto erillisenä vihkona kansion lopussa.


Fa6 Kirjeitä 1884 - 1885
- Alku 18.11.1884 asti puuttuu (sivut 1 - 504).
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa7 Kirjeitä 1885 - 1889
- Kaksi ensimmäistä lehteä puuttuvat.
- S. 223 - 227 sisältävät sanomalehtileikkeenä (US 26.5.1886) kertomuksen SMY:n huviretkellä toimitetusta Bjälbon hautaröykkiön kaivauksesta sekä alkuperäisinä Hjalmar Appelgrenin paikalla tekemät maisemapiirroksen ja kaivauskartan.
- Vuodesta 1887 alkaen saapuneiden kirjeiden välissä on myös satunnaisia SMY:n lähettämien anomusten ym. kirjeiden luonnoksia.
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa8 Kirjeitä 1890 - 1891
- Alussa on J.R. Aspelinin Moskovan arkeologikokouksessa vuonna 1890 pitämän esitelmän venäjänkielinen käsikirjoitus.
- S. 145 - 156 alkuperäiskirjeitä vuosilta 1808 ja 1850.
- S. 623 - 632 Hämeenlinnan pataljoonan upseerikerhon sotahistoriallisen museon luettelo.
- Lopussa on joitakin kirjeitä, jotka eivät ole aikajärjestyksen mukaisilla paikoillaan.
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa9 Kirjeitä 1892 - 1893
- Tämä ja seuraava kansio sisältävät myös SMY:n kokousten esityslistoja.
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa10 Kirjeitä 1893 - 1894
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa11 Kirjeitä 1895 - 1897

Fa12 Kirjeitä 1897 - 1899
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa13 Kirjeitä 1899 - 1901
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa14 Kirjeitä 1901 - 1902
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa15 Kirjeitä 1902 - 1904
- S. 108 - 113b v:lta 1899 - 1901.
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa16 Kirjeitä 1904 - 1908
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa17 Kirjeitä 1908 - 1913
- Sekä saapuneita että lähetettyjen luonnoksia
- Hakemisto kansion lopussa.


Fa18 Kirjeenvaihtoa 1913 - 1915

Fa19 Asiakirjoja (kirjeitä) 1919 - 1922

Fa20 Kirjeenvaihtoa 1921 - 1923
- Selustassa vuosiluvut 1919 - 1923.
- Suuri osa päiväämättömiä, varsinkin alkupuolella.


Fb1 Kirjastonhoitajan kirjeenvaihto
-
 kansainväliset vaihtosuhteet 1979-1982

Fb 2 Kirjastonhoitajan kirjeenvaihto
- kansainväliset vaihtosuhteet 1982-1986

Fb 3 Kirjastonhoitajan kirjeenvaihto
- kansainväliset vaihtosuhteet 1986-1989


Fb 4 Kirjastonhoitajan kirjeenvaihto
- kansainväliset vaihtosuhteet 1989-1994


Fb 5 Kirjastonhoitajan kirjeenvaihto
- Vaihtokeskus-SMY -kirjeenvaihto 1991-1999


Fc 1 Julkaisuvarastonhoitajan kirjeenvaihtoa 1969-2000

 
Tiliasiakirjat

Ga1 Kassaverifikaatteja (tositteita) 1870 - 1883

Ga2 Jäsenmaksujen tositteita 1871 - 1887

Ga3 Kassaverifikaatteja (tositteita) 1887 - 1892

Ga4 Kassaverifikaatteja (tositteita) 1892 - 1894

Ga5 Kassaverifikaatteja (tositteita) 1894 - 1897
- Selustassa vuosiluvut 1894 - 1896.
- Loppupään tositteet (9.6.96 - 23.4.97) ovat käänteisessä aikajärjestyksessä.


Ga6 Kassaverifikaatteja (tositteita) 1896 - 1899
- Alkupään tositteet (31.3. - 3.6.96) ovat käänteisessä aikajärjestyksessä ja niitä seuraavat maaliskuun 1897 verifikaatit osittaisessa epäjärjestyksessä.
1.4.1897 alkaen pääsääntöisesti aikajärjestyksessä.


Ga7 Kassaverifikaatteja (tositteita) 1899 - 1902

Ga8 Kassaverifikaatteja (tositteita) 1901 - 1903
- Epäjärjestyksessä.


Ga9 Tilitositteet 1903 - 1906

Ga10 Tilitositteet 1907 - 1909
- Selustatekstin vuosiluvut 1908 - 1909.


Ga11 Tilitositteet 1910 - 1912

Ga12 Tilitositteet 1912 - 1915

Ga13 Tilitositteet 1916 - 1920

Ga14 Tilitositteet 1939

Ga15 Tilitositteet 1940 - 1941

Ga16 Tilitositteet 1942 - 1943

Ga17 Tilitositteet 1944 - 1945

Gb1 Sekalaisia arvopaperi- ja tiliasiakirjoja vuosilta 1929 - 1978

Gc1 Pääkirja 1870 - 1875

Gc2 Pääkirja 1929 - 1933

Gc3 Pääkirja 1934 - 1938

Gc4 Pääkirja 1938 - 1942

Gc5 Pääkirja 1942 - 1959

Gc6 Pääkirja 1942 - 1961

Gc7 Pääkirja 1953 - 1956

Gc8 Pääkirja 1956 - 1958

Gc9 Pääkirja 1959 - 1962

Gc10 Pääkirja 1962 - 1965

Gc11 Pääkirja 1960 - 1972

Gc12 Pääkirja 1966 - 1970

Gc13 Pääkirja 1970 - 1973

Gc14 Pääkirja 1973 - 1977

Gc15 Pääkirja 1977 - 1980

Gc16 Pääkirja 1980 - 1982

Gc17 Pääkirja 1982 - 1984

Gc18 Pääkirja 1984 - 1988

Gc19 Pääkirja 1988 - 1991

Gc20 Pääkirja 1991 - 1993

Gd1 Yleinen ja varaston tilikirja 1900 - 1916

Gd2 Tilikirja 1903 - 1906

Gd3 Tilikirja 1906 - 1908

Gd4 Tilikirja 1909 - 1913

Gd5 Tilikirjoja, tilityksiä (1942 - 1944), 1945 - 1947

Gd6 Tilikirja 1949 - 1958

Gd7 Tilikirja 1959 - 1963

Gd8 Tilikirjoja 1963 - 1979

Ge1 Kassakirja 1870 - 1894

Ge2 Kassakirja 1894 - 1902

Ge3 Kassakirja 1898 - 1903

Ge4 Sihteerin kassakirja 1940 - 1949

Ge5 Sihteerin tilikirja 1963 -1967

Ge6 Sihteerin tilikirja 1967 - 1969

Ge7 Sihteerin tilikirja 1969 - 1971

Ge8 Sihteerin tili 1974 - 1979
- Hiilikopio, välissä alkuperäisinä vuoden 1977 tilikirjamerkinnät.


Ge9 (Sihteerin) tilikirja 1975 - 1979

Ge10 Sihteerin tilikirja 1979 - 1982

Ge11 Sihteerin tilikirja 1983 - 1985

Ge12 Sihteerin tilikirja 1985 - 1993

Gf1 Castrénin rahaston/yleinen? tilikirja 1899 - 1937

Gg1 Tasekirja 1942 - 1989

Gg2 Tasekirja 1990 - 1993

Gg3 Tasekirjat ja kirjanpidot 1994 - 2001

Gg4 Tasekirjat ja kirjanpidot 2002 - 2009

Gg5 Tasekirjat ja kirjanpidot 2010 -

Gh1 Valtionapu 1910 - 1976
- Anomuksia, päätöksiä ja tilityksiä hajavuosilta.


Gh2 Valtionapuanomukset 1975 - 1992
- Vuosi 1980 puuttuu.
- Joukossa myös selvityksiä avustusten käytöstä.

Gh3 Valtionapuanomukset 1992 - 2005

Gi1 Rahastot
- Keräys A.G. Hahlin aiheuttaman vajauksen peittämiseksi 1903.
- Theodor Schvindtin rahaston (Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunta) liittäminen SMY:n rahastoihin ja siihen liittyvät selvitykset yhdistyksen rahastoista 1939.
- Yksittäisiä muita asiakirjoja.


Gi2 - 4 M.A. Castrénin tutkimusrahaston tositteita 3 kansiota

Gj1 Verotusasioita 1974 - 1989
- Palkkiolaskelmia, maksuluetteloita, ennakonpidätystodistukset, verotuksen tarkkailuilmoituksia, muita verotusasiapapereita, kuittauksia palkkioista 1974 - 1980, 1982 - 1986, 1988 ja päiväämättömiä
- Saantitodistus Uudenmaan lääninveroviraston päätöksestä.Urajärven kartanoon liittyvät asiakirjat

Ha1 Urajärvi, inventaariluetteloita 1908 alkaen

- Urajärven kartanon hopeiden, posliinien ja käyttötekstiilien inventaarioluettelo

- Pöytäliinaluettelo 13.12.1941, ks. saapuneet kirjeet.


Ha2 Urajärvi, inventaarioluetteloita vuoteen 1976 asti

Ha3 Urajärvi. Asiakirjoja I

- Lahjakirja Urajärven luovutuksesta SMY:lle 1917
- Lahjakirja ja pöytäkirja sekä rekisteröintipaperit Urajärven luovutuksesta SMY:ltä Museovirastolle 1986.
- Pesän selvitys 1917.
- Lahjoituksen esihistoriaa: pöytäkirjaotteita, kirjeitä.
- Huokoisten myllyn patoamisjuttu: oikeudenkäyntiasiakirjoja 1915.
- Museon hoitoon liittyvää kirjeenvaihtoa.

Ha4 Urajärvi. Asiakirjoja II

- Palovakuutus, puhelin, hevosen vakuutus.
- Tilit tositteineen 1924.
- Tositteita 1942 - 1943.
- Tilien yhteenvetoja 1930 - 1940.
- Laskuja ja tilikirjoja 1952 - 1956.
- Metsätalouteen liittyviä asiakirjoja, mm. kauppakirjoja (1925, 1928).
- Verotusasiakirjoja.
- Metsänhakkuusopimus, Heinolan Faneritehdas.
- Tulot ja menot 1956.

Ha5 Urajärvi, verotus, metsänhoito

- Urajärven kartanon puistoalueen maisema-analyysi ja hoitosuunnitelma 1980-l.
- Urajärven veroilmoituksia 1970 - 1990-l.
- Metsävakuutuksen muutosilmoituskortti
- Metsätaloussuunnitelmia 1951 - 1960, 1971 - 1981, 1982 - 1991, mietteitä Urajärven metsäpalstan taloushallinnollisesta käsittelystä 2009
- Muita metsänhoitoon liittyviä asiakirjoja (metsänhakkuusopimuksia, metsästysvuokrasopimuksia, vuokrasopimus viljelymaasta 1939, mittauksia ym.) 1970 - 1980-l., 2000-l. Ks. myös Ha4.

Ha6 Urajärvi, museon toimintaa

- Työsuhteisiin liittyviä asiakirjoja 1950 - 1980-l.
- Kahvilan ja rantamajan hoitoon liittyviä asiakirjoja 1970 - 1980-l.
- Opasvihko, kirjaston luettelo, kartanon puhelinluettelo.
- Ilmoitusteksti Suomen Matkailijayhdistykselle 1963.
- Sopimus SMY:n ja Yleisen Autoliiton välillä 1959, haudanhoitosopimuksia 1964 - 1965
- Timo Mikkilän konsertti Urajärven taiteilijakodin hyväksi 1950
- Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesyhdistyksen kokouskutsu 1960.
- Kertomus museon hoidosta 1957.
- Valokuvia, piirroksia, tapettinäytteitä.
- Museoon ja kartanoon liittyviä kirjoituksia (mm. kertomus Urajärven hoidosta 1919, kartanon historiikki, Elmer Diktoniuksen runoja 1940-l.)


Ha7 Urajärvi, museon korjaustöitä, yliopiston kirjaston varastokirjaston rakennussuunnitelmia
 
- Sähkötöitä 1975 ja 1978.
- HYK:n varastokirjaston työselitys ja avajaisohjelma 22.5.1955, varastokirjasto II:n lisärakennuksen työselitys.
- Rakennuspiirustuksia.
- Urajärven kartanon rakennuskohtainen inventointi 1987
- Kiinteistörekisteriote

Ha8 Urajärvi, vakuutuksia, sekalaista

- Vakuutusasiakirjoja 1943, 1960 - 1970-l.
- Sähkölinjan pakkolunastuskuulutus ja valtakirja 1976.

Ha9 Muut Urajärven kartanoon ja museoon liittyvät asiakirjat

- Saapuneita kirjeitä 1940-1960-l., 1973 - 1985
- Kirjoituksia Urajärven kartanoon liittyen 1920-l., 1960-l., 1990-l.
- Litteroituja haastatteluja (Kustaa Vilkuna 1957, Hannes ja Ida Simolin 1959, Taimi Kirjavainen 1987, Beda Linden 2000). Alkuperäiset ja digitoidut Erkki Ala-Könnin tekemät Hannes ja Ida Simolinin haastattelut Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkistossa.
- Lehtileikkeitä 1950-2000-l., pienpainatteita 1950-1980-l.
- Valokuvavedoksia, negatiiveja ja postikortteja

Ha10 Urajärven hoitokunnan pöytäkirjat 1941 - 1945, Urajärveä koskevia asioita 1930 - 1940

Ha11 Urajärven hoitokunnan pöytäkirjat 1945 - 1964, 1969 - 1986, toimintakertomuksia 1965 - 1967, muut pöytäkirjat ja muistiot 1970 - 1990-l. (mm. kopiot Urajärven kartanomuseon suunnittelukokouksista 1981, 1989 - 1992).

Ha12 Urajärven kartanon kassakirja 1917 - 1926

Ha13 Urajärven kartanon ja museon tilipäiväkirjoja 1930 - 1940, 1952 - 1955

Ha14 Urajärven kartanon tilikirja 1942

Ha15 Urajärven kartanon pääkirja 1942 - 1944

Ha16 Urajärven kartanon pääkirja 1974 - 1976

Ha17 Urajärven kartanon pääkirja 1977 - 1983

Ha18 Urajärven kartanon pääkirja 1983 - 1986

Ha19 Urajärven kartanon tase-erittely ja tasekirja 1974 - 1986

Ha20 Tiliselvityksiä, tositteita ym. 1918 - 1924, 1941 - 1943, tilipäiväkirjoja 1974 - 1984

Ha21 Urajärven kartanon vieraskirjat 1928 - 1966

Ha22 Urajärven kartanon vieraskirjat 1966 - 1973

Ha23 Urajärven kartanon vieraskirjat 1971 - 1976

Ha24 Urajärven kartanon vieraskirjat 1977 - 1982

Ha25 Urajärven kartanon vieraskirjat 1982 - 1984, 1989 - 1994
 
Ha26 Urajärven kartanon vieraskirjat 1994 - 2002

Ha27 Urajärven kartanon vieraskirjat 2002 - 2005

Julkaisuihin liittyvää ja sekalaista aineistoa

Hb1 SMY:n Mikkelin-asiamiehen maisteri F.H. Alopaeuksen arkisto n. 1876 - 1891
- Jäsenmaksuja, lahjoituksia, muinaisjäännöstietoja, asiamiehiä, yleisölle osoitettuja kiertokirjeitä, saapuneita kirjeitä, jäsenmaksuluetteloita, painettuja jäsenluetteloita, historiallisia arkistomuistiinpanoja.


Hc1 SMY:n ja Historiallisen museon kirjastoa koskevia papereita
- Kirjahankintoja; suurin osa kansioon kiinnitettyjä mutta lopussa irrallisia.
- Välissä myös senaatille osoitettu julkaisuavustusanomus.

 
Hd 1 Eurasia Septentrionalis Antiqua

- Tilit 1926-1939 ja tositteita
- Lähetetyn postin luettelovihko
- Verifikaatit 1926
- Lähetettyjä artikkeleja ja kuvia
- Kirjeitä
- Esa I 1927 verifikaatit

- ESA IV 1929 (sekalaisia papereita)
- ESA III 1928 kuitit
- ESA V

- Eurasian tilit v. 1931
- Esa VII:n tilit 1932
- Eurasian tilit v. 1933
 
- Tiliverifikaatit 1935

Hd 2 Eurasia Septentrionalis Antiqua
- Tositteet 1938.
- Vaihto.


He1 Acta Archaeologica
- Toimitustyöhön liittyviä tilityksiä ja kirjeitä 1940 - 1968. Ks. myös SMY:n yleinen kirjeenvaihto ja julkaisuaineisto.


Hf1 Julkaisuihin liittyvää sekalaista aineistoa 1900 - 1982

- SMY:n kirjavarastoa, myyntivaraston täydennyksiä
- Julkaisujen lähetysluetteloita.
- Lähinnä Akateemisen, Suomalaisen ja Rautatiekirjakaupan tilauksia (lomakkeilla) ja inventointia Akateemisen kirjakaupan SMY-varastaosta
- Tilityksiä ja kuitteja myydyistä julkaisuista
- Kustannussopimuksia
- Tove Riskan kirje Kustaa Vilkunalle koskien Suomen kirkot -sarjaa v. 197?


Hf 2 Julkaisuihin liittyvää sekalaista aineistoa 1970 - 2000-l.

- Kustannussopimuksia 2005 - 2007, julkaisuihin myönnetyt apurahat, yhdistyksen kotisivujen perustamiseen liittyvää aineistoa 2002 - 2004, tilauksia, tarjouksia ym. 1997 - 2000
- Julkaisuvaraston raportit 2004 - 2005, 2007, myyntiluetteloita 2003, 2006 - 2007, julkaisuavustukset 2007 ym.
- Honos Ella Kivikoski -teokseen (1972) liittyviä kirjeitä ym. 1971 - 1972

Hg1 Juhlat ja kunnianosoitukset

- J.R. Aspelinin rintakuva 1910
- J.R. Aspelinin muotokuvan paljastustilaisuus 1912
- M.A. Castrénin syntymän 100-vuotisjuhla 1913
- Theodor Schvindtin hautamuistomerkin paljastustilaisuus 1920
- 50-vuotisjuhla 1920
- A.O. Heikelin rintakuvakeräys 1921
- Hjalmar Appelgren-Kivalon 70-vuotisjuhla 1923
- 70-vuotisjuhla 1940
- A.M. Tallgrenin puheen katkelma hänen erotessaan yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä kokouksessa 1942
- J.R. Aspelinin syntymän 100-vuotisjuhla 1942
- 75-vuotisjuhla 1945
- Aarne Äyräpään 60-vuotisonnittelu ja muotokuvakeräys 1947
- C.A Nordmanin 60-vuotisjuhlakirja
- Ilmari Mannisen muistomitalikeräys 1952
- Aarne Äyräpään 70-vuotisjuhlakirja 1957
- Sakari Pälsin 75-vuotisreliefi 1957
- A.M. Tallgrenin muotokuva 1959 - 1960
- Ella Kivikosken 60-vuotislahjakeräys 1961 (Aimo Kanervan akvarelli Inarin maisema)
- C.A. Nordmanin 70-vuotisjuhlamitalikeräys
- Kustaa Vilkunan mitalikeräys 1962
- Yhdistyksen vuosijuhliin liittyvät onnittelut ja niiden vastaukset on siirretty kirjeenvaihdon joukkoon.


Hh1 Säännöt 1895 - 1974, 2000-l.. Yhdistysrekisteri, hajavuosia 1930 - 1990-luvuilta. Toimintakertomuksia 1950-luvulta

Hi1 Seurasaari ja kansallismuseon pihakahvila, sopimuksia, muistioita ym. 1916 - 1956  
 

Retkikunnat

Hj1 Taidehistoriallisen retkikunnan retkipäiväkirja 1871 
Mikrofilmattu aineisto, käytettävä mikrofilmejä


Hj2 Taidehistoriallisen retkikunnan retkipäiväkirja 1874, käsinkirjoitettu kopio 1960-l.
Mikrofilmattu aineisto, käytettävä mikrofilmejä


Hj3 Taidehistoriallisen retkikunnan retkipäiväkirja 1885
Mikrofilmattu aineisto, käytettävä mikrofilmejä

Hj4 Taidehistoriallisen retkikunnan retkipäiväkirja 1892

Hj5 Taidehistoriallisen retkikunnan retkipäiväkirja 1896

Hj6 Taidehistoriallisen retkikunnan retkipäiväkirja 1896
- Hailuodon kirkko, Salon kirkko (lisätty Lars Petterssonin arkistosta v. 2013)

Hj7 Taidehistoriallisen retkikunnan retkipäiväkirja 1899

Hl1 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Jenisein-retket
- Kirjeitä ja asiapapereita.


Hl2 Inskrifter från Sibirien och Mongoliet (pieni kirjaksi sidottu nippu)
- Käsikirjoitus J-R- Aspelinin julkaisun Inscriptions de l'Iénissei tekstiosaan.
- Kirjeitä vuoden 1889 retkeltä.


Hl3 Leikekirja, J.R. Aspelinin Jeniseiltä lähettämät matkakertomukset

Hl4 - 16 Alt-Altaische Kunstdenkmäler -kirjan käsikirjoitukset, kolme Hjalmar Appelgren-Kivalon 1930-luvun alussa sitomaa nippua
- Hl4 1887-vuoden Jenisein retken saksalainen teksti ja lisäykset siihen
- Hl5 1888- ja 1889-vuosien Jenisein retkien saksalaiset tekstit ja lisäykset niihin ynnä esipuhe (ruotsiksi).
- Hl6 Sipiria (tushipiirustuksia).


Hl7 - 35 Retkikuntien tekemät taputteet (valokset) kirjakivistä, 29 suurta kansiota  
 

Historiallista, arkeologista, taidehistoriallista ja kansanperinneaineistoa

Hm1 Suomen Museossa ym. käytettyjä käsikirjoituksia ja muita tekstejä

- Juhani Rinteen väitöskirjan Suomen keskiaikaiset mäkilinnat I kuva-aineisto(a).
- Irrallisia kuvia keskiaikaisista kirkoista ja linnoista.
- E.S. Tomula, Pronssianalyyseja ja pronssien analytiskemiallisesta tutkimuksesta
- Strödda bidrag till vår ortnamnsforskning, oikovedos
- T.E. Karsten, Ett slutord
- Rolf Saxén, Svar
- L.W. Pääkkönen, Tornionjoelta 1900, Uuden Suomettaren kautta. Muinaisjäännöksiä koskeva osa s. 13 - 37 S.M:oon.
- Numismatiska föreningen i Finland får härmed... (vetoomus yleisölle)
- Wanhan ajan muistoja Kemin pitäjästä (SM 1902).
- Antti Helander, Numerot 3427 ja 3428 Viipurin museossa.
- Luonnonkansojen käsitys tautien synnystä ja luonteesta.
- Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 1906 - 1907.
- Z. Schalin, Om Nykarleby kyrkas bildskrud.
- Pyrkijä 2/1897.
- Wanunvuoren ja Wasaravuoden haltijat (SM 1900).
- Vanha hautataika Kolarissa (SM 1899).
- Kuinka rautaa on tehty... (SM 1899).
- U.T. Sirelius, Ostjakkien ja vogulien hautaustavoista sekä heidän käsityksestään elämästä kuoleman jälkeen II (SM 1903).
- Kaarle Soikkeli, Myöhäisesihistorialliset ja niihin palautuvat keskiaikaiset linnat, lehtileike Karjala 121/1914 (29.5.1914).
- Juhani Rinne, Viestejä Suomen linnoilta, lehtileike Turun Sanomat 220/1907.


Hm2 Sekalaista arkeologista, historiallista, taidehistoriallista ja kansanperinneaineistoa
 
- Henkilöhistoriallisia muistilappuja.
- Sölfverarm, Alma, Vidskepelser i Petalaks, eripainos SMYA II.
- Ylitorniolta lähetetty tarina.
- Merkillisiä paikkoja Ruoveden pitäjässä.
- Sievin nimi.
- Muurla, neljä kiviroukkiota, kartta J.A. Fagerströmin tiedonannosta, jäljentänyt Ella Kivikoski.
- Månadsbladet 1880 Fig. 60 (kaksi rengasta), kopioinut Julius Ailio.
- Piirroksia Janakkalan, Hollola, Lammin ja Sääksmäen kirkkojen päätyjen tiilikomerokoristeluista.
- Valokuva Hattulan vanhasta kirkosta.
- Ilmari Mannisen keräämiä käyttämättömiä aineksia sanomalehdistön osuudesta kotiseututyöhömme.


Hm3 Biographica, Sukutieteelliselle Seuralle Valtioarkistoon talletetuista koteloista pidätettyjä papereita 12/III. 1925. (osa kuoressa minora, merkitty)

- Ida Aalberg
- Charles Emile Ahnger (minora)
- Julius Ailio (minora)
- Matthias Akiander
- Otto Alcenius
- Aleksanteri I
- Aleksanteri II
- Hjalmar Appelgren (minora)
- H.E. Aspelin
- J.R. Aspelin
- Eliel Aspelin-Haapkylä
- Pietari Brahe
- K.A. Castrén
- M.A. Castrén
- Fredrik Cygnaeus
- Otto Donner
- Albert Edelfelt
- Severin Falkman
- Axel Gallén-Kallela
- Arvid Genetz
- Sigrid Wirginia Hoffrén
- K.F. Ignatius
- Simo Iivonen (valokuva ja henkilötiedot)
- Julius Krohn
- Wilhelm Lagus
- Niilo Liakka (minora)
- Leo Mechelin
- E.G. Melartin
- Adolf Neovius
- Emil Nervander
- Juhana Jaakko Nordström
- Charlotte Ramsay
- J.L. Runeberg
- Inkeriläisen talonpojan Jaakko Räikkösen muistoja elämänsä vaiheista, orjuudesta, talonpoikain vapauttamisesta ym.
- Salonius- eli Londinus-suku (minora)
- Herman Diederich Spöring
- Alarik Tavaststjerna (Hjalmar Appelgrenin puhe AT:n hautajaisissa 7.6.1922)
- Zachris Topelius
- Toppelius-suku
- Yrjö Aukusti Wallin
- Jakob Edvard Wefvar (minora)
- Nimenmuuttoja (Suomalainen Virallinen Lehti)
- Hovioikeuden jäseniä
- Konsertteja 1840-luvulla
- Tietoja suomalaisista laulajista ja laulajattarista.
- Tietoja suomalaisista säveltäjistä ja musiikkimiehistä.
- Taiteilijoita Suomessa isonvihan aikana
- Autografikokoelma, mm. J.L. Runebergin allekirjoittama Nehemias Werinin koulutodistus, kaksi Elias Lönnrotin kirjettä -- Granlundille, Fredrik Cygnaeus, Jaakko Forsman, Kustavi Grotenfelt, C.A. Gottlund (?).

Hm4 Lehtileikkeitä sekalaisista aiheista (1903, 1915, 1970, 2003, 2005, 2007)

Hn1 J.W. Calamniuksen ja J.W. Murmanin keräelmiä

Calamnius
1. Allmän historia
2. Skandinavisk historia
3. Finska folkstammens fornhistoria
4. Finnarne i Bjarmaland
5 - 6. Nordösterbottens kustsocknarnes fornminnen
7. Biskopssägnerna i norra Österbotten
8. Iio sockens fornminnen
9. Salo sockens fornminnen
10. Wandringseskisser
11. Beskrifning öfver Karlö socken
12. Norra Österbottens krigshistoria
a. Fejderna före Teusina freden
b. Tammelins berättning om stora ofreden
c. Freudenfelt om kriget 1742 - 3
d. Engelsmännen i Uleåborg 1854
13. Österbottniska nationens inspektorer och kuratorer
14. Österbottniska afdelningen vårterminen 1870
(Huom. 13 ja 14 A.M. Tallgrenin 1930-luvulla tekemän merkinnän mukaan kansiossa Ylioppilaat.)


Kelton kirkkoherra J.W. Murmanin kokoelma
- Sekalaisia lähinnä Pohjanmaata koskevia muistiinpanoja 1500 - 1600-lukujen lähteistä.
- Historiska Anteckningar till upplysning af kyrkliga förhållanden i Estland och Ingermanland
- Handlingar till upplysande af extra-ordinarie prestmäns ställning i Finland 1860 - 1870

Ho1 Yhdistyksen muu toiminta (tapahtumat, retket ym.) 2003, 2005, 2007
 

Postikortteja, painatteita yms.
 
Ua1 Postikorttien valokuvat
- Lasinegatiiveja ja vedoksia.
- Diapositiiveja SMY:n kokouksesta 2003

Ua2 Postikortit
- Painettuja kortteja

Ub1 - 3 Pienpainatteita
- Kutsukortteja, kiertokirjeitä, julkaisuja, toimintakertomuksia, näyttelyluetteloita, julkaisuluetteloita ym. (aineisto pääasiassa 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta).
- Ub3 jäsenkirjeitä 2003 - 2007. Muinaismuistoyhdistyksen toimintaa esittelevä teksti 1999.

Ub4 Pienpainatteita kongresseista ym. 1870 - 1950-l.

Ub5 Pienpainatteita kongresseista ym. 1890 - 1950-l.

Ub6 Pienpainatteita kongresseista ym. 1955 - 1969
 SivukarttaSivu päivitetty 24.2.2017
© Museovirasto