Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kuvatiedot Arkisto
Aineistoja Museoviraston päätearkistossa
ASIAKASPALVELU
ARKISTON HISTORIAA
ARKISTOAINEISTOT YHTEYSTIEDOT

Arkiston asiakaspalvelun yhteystiedot:
arkistot@museovirasto.fi
p. 0295 33 6090
Käyntiosoite ja aukioloajat

Arkistoaineistoihin on mahdollista tutustua Museoviraston asiakaspalvelutiloissa pyytämällä niitä nähtäväksi etukäteen. Pyyntö tulee tehdä ensisijaisesti aineistotilauslomakkeella tai sähköpostitse yllä olevaan osoitteeseen. Aineistojen toimitusaika asiakaspalvelutilaamme on kaksi viikkoa.

Valtaosa arkistoaineistoista on vapaasti tutkittavissa. Aineistojen vapaata käyttöä voivat rajoittaa esimerkiksi aineiston kunto, järjestämättömyys tai salassapito. Jotkut aineistot ovat edellä mainituista syistä käyttörajoitettuja, tällaisen aineistokokonaisuuden muodostavat esimerkiksi kansatieteen aineistot, joiden tutkimista varten tulee täyttää käyttölupahakemus.

Huomioittehan, että Museoviraston arkistossa ei ole erikseen asiakaspalveluhenkilökuntaa vaan hoidamme tietopalvelua muiden töiden ohessa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla, sillä emme ole aina tavoitettavissa puhelimitse.

Sähköiset aineistot

Museovirasto hallinnoi paljon myös muuta kuin paperimuotoista aineistoa. Osa aineistosta on tietokantamuodossa Kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa.  Portaalista on olemassa julkisen version lisäksi museoille ja muille kulttuuriperintöalan toimijoille suunnattu ekstranet-versio, Museoverkko. Ekstranet-versiota voi selailla myös Museoviraston asiakaspalvelutilan koneilta.

Sähköisiä arkistoaineistoja pääsee tutkimaan rekisteriportaalin kautta tai tutkijasalin asiakaspäätteiltä. Arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyviä erilaisia tutkimusraportteja ja muita vastaavia selvityksiä voi katsella Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokannan kautta: valtaosa raporteista on julkisessa näkymässä, osa on katseltavissa vain tutkijasalin päätteiltä tai Museoverkon kautta. Kaikkien raporttien metatiedot ovat julkisia. On huomattava, että raporttien sähköiset tiedostot saattavat sisältää kuvia, karttoja tai muita sisältöjä, jotka ovat tekijänoikeuksin suojattuja. Näiden osalta tekijänoikeudet kuuluvat tutkimusraportin tekijälle ja muille raportissa mainituille tahoille. Sisällön mahdollista jatkokäyttöä varten on hankittava lupa tekijänoikeuksien haltijalta.

Hallinnolliseen aineistoon kuten Museoviraston antamiin lausuntoihin voi tutustua Kulttuuriympäristön tulosalueen asianhallinta -rekisterin (ns. Asiat-rekisteri) kautta. Nämä aineistot ovat selailtavissa ainoastaan ekstranet-version välityksellä.

Rakennettuun ympäristöön liittyvien piirustusten metatietoja voi selailla rekisteriportaalin julkisessa osuudessa ja sähköisessä muodossa oleviin piirustuksiin voi tutustua tutkijasalin asiakaspäätteillä Musketin välityksellä.

Mikäli aineistosta on olemassa sähköinen tai mikrofilmattu versio, pääsääntöisesti käytetään sitä alkuperäisen aineiston sijaan.

Kuvapalvelut, arkistoaineistojen kopiointi ja valokuvaaminen

Rakennetun ympäristön piirustuksista voi tilata digitaalisia tallenteita kuvapalvelujemme hinnaston mukaisesti. Suurikokoisten piirustusten digitointi tehdään yleensä Museoviraston ulkopuolella tilaustyönä, jonka kustannuksista vastaa tilauksen tehnyt asiakas. Digitoinnin toimitusajat ja hinnastot määräytyvät näissä tapauksissa tilauksen toimittajan mukaan, mutta käyttömaksut laskutetaan Museoviraston kuvapalvelujen hinnaston mukaisesti.

Museoviraston kuva-aineistojen hallinta siirrettiin pääosin Museoviraston kuvakokoelmien vastuulle vuonna 2011. Arkisto hallinnoi nykyisin ainoastaan arkeologian alaan liittyviä valokuvia.

Arkistoaineistojen kopiointi ja skannaus on mahdollista mikäli aineiston kuntoon, tietosuojaan, lainsäädäntöön, käyttörajoituksiin tms. liittyvät rajoitukset eivät ole esteenä. Aineistoista voi tilata maksullisia kopioita/skannauksia. Aineistoja voi myös itse kopioida asiakaspalvelutilassamme hinnastomme mukaisesti.

Kuvaus yksityiseen käyttöön on sallittua kuvausluvalla mikäli yllä mainitut rajoitukset eivät ole esteenä. Kuvaamiseen haetaan kuvauslupa erillisellä lomakkeella ja kuvauksesta sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa. Salaman käyttö ei ole sallittua eikä kuvaaminen saa häiritä muita asiakkaita.  

Pyydämme ystävällisesti varaamaan palveluajan kaksi viikkoa etukäteen.


Aineistoluettelot

Lomakkeet:
Arkiston aineistotilauslomake
Käyttölupahakemus

Käyttösäännöt

Kuvapalvelujen hinnasto
Kopioiden hinnasto

Kulttuuriympäristön palveluikkuna


 SivukarttaSivu päivitetty 21.4.2017
© Museovirasto