Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Koulun joulujuhla


Suomen kansallismuseon kysely
JoulukuusenkoristeitaKuva: Museovirasto Marraskuu 2003

Kysely liittyy 22.11.2003 avattuun Suomen kansallismuseon näyttelyyn Miten suomalaiset viettävät joulua. Tarkoituksena on koota koulun joulujuhlaa koskevaa muistitietoa eri vuosikymmeniltä. Kysely on avoin kaikille kiinnostuneille iästä, ammatista ja asuinpaikasta riippumatta. Vastausten laajuutta ei ole rajoitettu, vaan monipuoliset ja yksityiskohtaiset kuvaukset ovat toivottavia. Saatu aineisto talletetaan Museoviraston keruuarkistoon, jossa se on tutkimuksen käytössä.

1. Kerro aluksi, milloin ja mitä koulua tai kouluja kävit. Sijaitsiko koulusi kaupungissa vai maaseudulla?

2. Vietettiinkö koulussasi joulujuhlaa?

3. Miten omana kouluaikanasi oli tapana pukeutua joulujuhlaan? Mentiinkö sinne arkivaatteissa vai juhlapuvussa? Suunniteltiinko vaatetusta etukäteen? Saatiinko joulujuhlaa varten uusia vaatteita? Millaisia? Laitettiinko juhlaa varten hienoja kampauksia tai käytiinkö parturissa? Oliko juhlissa tapana pitää päässä tonttulakkia?

4. Mihin aikaan päivästä koulusi joulujuhla pidettiin? Kokoontuivatko oppilaat luokissa ennen juhlan alkua? Kauanko juhla kesti? Mitä juhlapäivään sisältyi? Odotettiinko sitä innokkaasti?

5. Missä joulujuhla pidettiin (luokassa, liikuntasalissa, koulun aulassa tai ruokalassa, mahdollisessa juhlasalissa)? Oliko esityksille varattu oma tila, näyttämö tms.? Saivatko oppilaiden perheenjäsenet, esim. vanhemmat tai nuoremmat sisarukset olla yleisönä joulujuhlassa?

6. Oliko koulusi koristeltu joulujuhlaa varten? Millä tavoin? Kuka koristeet oli tehnyt? Koska koristeet laitettiin esille ja milloin ne riisuttiin pois? Oliko juhlassa joulukuusi? Kenen tehtävänä oli sen koristelu?

7. Millaista ohjelmaa joulujuhlassa esitettiin? Kuuluiko ohjelmaan näytelmiä, kuvaelmia, leikkejä, musiikkiesityksiä yms.? Oletko itse esiintynyt koulusi joulunäytelmässä tai osallistunut muuhun esitykseen? Kerro kokemuksistasi.

8. Oliko koulusi joulujuhlassa tapana lukea jouluevankeliumi? Kuka sen luki? Missä vaiheessa juhlaa evankeliumi luettiin? Entä esitettiinkö seimikuvaelma? Kuka valitsi esiintyjät kuvaelmaan? Oliko seimikuvaelmassa vuorosanoja vai esitettiinkö sitä esim. samanaikaisesti kun jouluevankeliumia luettiin?

9. Millaisia näytelmiä koulusi joulujuhlassa oli tapana esittää? Esitettiinkö joka vuosi eri näytelmä? Liittyivätkö ne aiheeltaan jouluun tai olivatko ne tuttuja satunäytelmiä? Kerro esimerkkejä. Kuka valitsi näytelmän? Kirjoitettiinko niitä itse?

10. Kerro kuinka näytelmän valmistelussa edettiin. Kuka tai ketkä valmistivat joulunäytelmät? Keitä niissä esiintyi ja kuka ne ohjasi? Miten näyttelijät valittiin? Tehtiinkö näytelmiä luokittain vai oliko niitä valmistamassa useita luokkia? Esiintyikö näytelmissä eri-ikäisiä oppilaita? Minkä ikäisiä tai millä luokka-asteella esiintyjät olivat? Koska näytelmää ja muita esityksiä alettiin harjoitella? Osallistuivatko oppilaiden vanhemmat näytelmien tekoon?

11. Kenen tehtävänä oli näytelmän lavastus ja puvustus? Tehtiinkö puvut kokonaan itse vai käytettiinkö valmiita tai ostettuja pukuja? Mistä saatiin rooliasujen mallit? Entä lavastus, tehtiinkö se itse? Mistä materiaalit hankittiin? Kuka johti työtä?

12. Esitettiinkö näytelmää muille kuin oman koulun väelle, esim. oppilaiden vanhemmille ja sisaruksille? Jatkettiinko esityksiä joulun jälkeen? Kuinka kauan tai montako kertaa näytelmää esitettiin?

13. Kuka esitti musiikkia (esim. oppilaat, opettajat, kuoro, orkesteri)? Laulettiinko juhlassa yhteisesti joululauluja tai oliko muita musiikkiesityksiä? Mitä kappaleita esitettiin? Kuka ne valitsi?

14. Esiintyivätkö tiernapojat koulusi joulujuhlassa? Kuka heitä esitti? Olivatko he oman koulun oppilaita tai opettajia vai ulkopuolisia henkilöitä?

15. Leikittiinkö joulujuhlassa tonttuleikkejä? Leikkivätkö niitä kaikki luokat? Osallistuivatko opettajat leikkeihin? Oliko leikkejä varten pukeuduttu joksikin (esim. tontuiksi, keijuiksi, joulupukiksi, poroiksi, possuiksi)?

16. Vierailiko koulusi joulujuhlassa joulupukki? Kuka esitti pukkia? Jakoiko pukki lahjoja tai herkkuja (esim. pussin, joka sisälsi karamelleja, piparkakkuja, omenoita tms.)? Miten lahjat hankittiin? Laulettiinko joulupukille joululauluja tai esitettiinkö hänelle muuta ohjelmaa? Millaista?

17. Mentiinkö ohjelman päätyttyä omaan luokkaan? Jaettiinko todistukset luokissa vai osana joulujuhlaa? Tapahtuiko todistusten jako ennen ohjelmaa vai sen jälkeen?

18. Oliko tapana antaa joululahjoja opettajalle? Ostiko luokka lahjan yhdessä vai antoiko kukin oppilas oman lahjansa? Mitä annettiin lahjaksi? Entä annettiinko koulutovereille lahjoja tai joulukortteja? Olivatko ne ostettuja vai itse tehtyjä, kerro esimerkkejä.

19. Oliko koulusi joulujuhlassa tarkat traditiot vai oliko juhla joka vuosi erilainen? Vaihteliko esitysten määrä ja juhlan kesto vuosittain? Millä tavoin joulujuhla päättyi?

20. Liittyikö koulusi joulutraditioihin jotain muuta, esim. kirkossa käynti? Kerro, mitä kirkossa tapahtui. Esitettiinkö siellä ohjelmaa, esim. laulettiinko yhdessä joululauluja tai virsiä?

21. Oliko koulussasi tapana syödä yhteinen jouluateria joko joulujuhlapäivänä tai muulloin? Tarjottiinko ruuaksi perinteinen jouluateria kinkkuineen ja laatikoineen vai jotain muuta (esim. joulupuuroa, mehua ja joulutorttuja, piparkakkuja)?

22. Kuinka luonnehtisit koulusi joulujuhlan henkeä? Oliko tunnelma harras vai kenties riehakas? Tuleeko mieleesi muita muistoja juhlaan liittyen?

Tiia Anttalainen ja Pirkko Hakala


 SivukarttaSivu päivitetty 27.5.2016
© Museovirasto