Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kokoelmien hoito ja käyttö


Kokoelmat on varastoitu pääosin numerojärjestyksessä aikakausittain. Kunkin aikakauden kohdalla on esineryhmiä, jotka kokonsa tai materiaalinsa vuoksi tarvitsevat poikkeavan säilytystilan ja on sijoitettu omiksi ryhmikseen. Näistä huomattavin ryhmä ovat rautakautiset tekstiilit. Uusissa kokoelmatiloissa on panostettu eri materiaalia olevien aineistojen säilyttämiseen niille sopivissa olosuhteissa.

Kokoelmia käytetään pääasiassa tutkimukseen ja näyttelytoimintaan sekä taustatietona arvioitaessa kiinteiden muinaisjäännösten suojeluun liittyviä kysymyksiä.

Esineistöä tutkivat koti- ja ulkomaiset asiantuntijat sekä opinnäytetöitään tekevät opiskelijat. Esineiden tutkimisesta on sovittava etukäteen. Tarpeetonta kuljettamista pyritään välttämään ja useimmiten aineistoja tutkitaan Museoviraston tiloissa. Jos tutkiminen tapahtuu muualla kuin viraston tiloissa tai jos esineestä otetaan tutkimusta varten näyte, tarvitaan siihen Museoviraston lupa.

Osa kokoelmien keskeisistä löydöistä on esillä Kansallismuseon näyttelyissä, mutta esineitä lainataan myös muille museoille. Arkeologiset kokoelmat kuuluvat kansallisomaisuuteemme ja siksi niitä esitellään mahdollisuuksien mukaan myös muuten kuin varsinaisissa näyttelyissä.

Arkeologisista esinekokoelmista sekä niiden käyttöön liittyvästä asiakaspalvelusta vastaa Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikkö. Se huolehtii myös irtainten muinaisesineiden vastaanotosta ja lunastamisesta ja päättää näyttelylainoista sekä kokoelmien käyttöön liittyvistä luvista.

Ohje: Ihmisluuaineistot Museoviraston kokoelmatyössä

 SivukarttaSivu päivitetty 13.6.2016
© Museovirasto