Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Löytöjen käsittely


Kaikki arkeologiset löydöt (esihistorialliset ja historiallisen ajan) on vuodesta 2011 alkaen liitetty arkeologisiin kokoelmiin lukuun ottamatta vedenalaislöytöjä, joita hallinnoi Merimuseo (poikkeuksena Turun yliopiston tekemien kaivausten löydöt sekä Turun kaupunkikaivauslöydöt). Esihistoriallisen ja historiallisen ajan kaivausten kenttä- ja jälkityömenetelmät poikkeavat jonkin verran toisistaan, minkä vuoksi löydöille on erilaiset luettelointiohjeet.

Löytöluettelo ei ole alkuperäisen kaivauskertomuksen osa tai liite, vaan se on oma, erillinen asiakirjansa. Luettelo tulostetaan irtolehdille. Luettelon formaatista on oma ohje (ks. erillinen ohje).

KM-päänumero annetaan arkeologisten kokoelmien esinediaarista eli Muinaiskalupäiväkirjasta. Samalle päänumerolle saa luetteloida vain yhden kohteen löytöjä. Maa-, puu- ja ajoitusnäytteet eivät saa KM-numeroa (poikkeuksena esihistoriallisten kaivausten ajoitusnäytteet). Niistä voi tehdä erillisen listan kaivauskertomukseen. Näytteet pitäisi pyrkiä analysoimaan mahdollisimman pian kaivauksen päätyttyä.

Aineistot on hyvä luetteloida tietokantaohjelmalla, mikä helpottaa aineiston käyttöä jatkossa. Jos löytöjä on vähän, voidaan löytöluettelo tehdä myös tekstinkäsittelyohjelmalla. Tällöin kuitenkaan aineistoa ei voida siirtää esim. Museoviraston kokoelmahallintajarjestelmään.

Museovirasto ottaa vuonna 2016 käyttöön kaikille avoimen Arkeologisen luettelointisovelluksen. Sovelluksella voi luetteloida löytöjä suoraan järjestelmään tai sinne voi siirtää eri muodoissa olevaa dataa. Sovellukseen syötetty aineisto siirretään säännöllisin väliajoin Museoviraston kokoelmahallintajärjestelmään.

Arkeologisten löytöjen luettelointimalleja:

Inventoinnit

Kaivaus/kivikautinen asuinpaikka

Kaivaus/rautakautinen kalmisto

Kaivaus/historiallinen kohde


Arkeologinen luettelointisovellus

 SivukarttaSivu päivitetty 16.3.2016
© Museovirasto