Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Tutkimusraportti


Tutkimusraportin arkistokappale toimitetaan Museoviraston arkistoon A4-kokoisina irtolehtinä sekä sähköisenä pdfA-tiedostona, jolle on tehty tekstintunnistus. Tulosteiden on oltava hyvälaatuisia ja paperin ja musteen arkistokelpoisia. Raportti saa olla värillinen. Mustavalkoisissa kopioissa tulee huomioida, ettei esimerkiksi karttojen informaatio häviä. Muovikansia ja -taskuja, kierreselkiä, niittejä, paperiliittimiä ym. ei raportin arkistokappaleessa tule käyttää. 

Kertomuksen johdonmukaiseen rakenteeseen, selkeään ulkoasuun ja luettavuuteen (leipätekstin fontti esim. Arial tai Calibri, pistekoko 11 tai 12) sekä hyvään suomenkieleen ja oikolukuun tulee kiinnittää huomiota.

Kartat tulevat osaksi tutkimuskertomusta. A3-kokoiset kartat ym. tulee taitella A4-kokoisiksi. Raportin mukana tulee olla karttaluettelo, josta ilmenee mitä karttoja kertomukseen liittyy.

Löytöluettelo ei ole kaivauskertomuksen arkistokappaleen osa tai liite, vaan se on oma, erillinen asiakirjansa ja toimitetaan paperiversiona arkistoon. Kuitenkin tutkimusraportin sähköisen version perään voi liittää myös löytöluettelon (löytöluetteloa ei tule listata sisällysluettelossa). Lisäksi löytöluettelosta toimitetaan erillinen sähköinen versio liitettäväksi Muinaiskalupäiväkirjaan.
Löytöluettelosta ks. erillinen ohje.

Tutkimuskertomuksesta luetteloineen ja karttoineen tehdään yksi pdfA-tiedosto, joka nimetään kenttätyöhankkeen mukaan (kunta, kohde, vuosi). Museovirastolla on oikeus julkaista sähköisessä muodossa oleva tutkimusraportti ylläpitämässään Kulttuuriympäristön tutkimusraportit –tietokannassa. Mikäli raportti sisältää esim. salassa pidettävää tietoa tai siinä on ei-julkisia osia, tulee tästä ilmoittaa erikseen Museoviraston arkistoon raportin palauttamisen yhteydessä.

Tutkimusraportti toimitetaan Kulttuuriympäristön suojelu -osastoon ko. tutkimusalueesta vastaavalle intendentille, josta se hyväksynnän jälkeen toimitetaan Museoviraston arkistoon. 
Kaivauskertomuksen käyttö- ja lukukappaleena käytetään ensisijaisesti Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokannassa olevaa pdf:ää. Alkuperäiskappale säilytetään arkistossa.
Lista arkistokelpoisista materiaaleista ja menetelmistä

Arkeologisten löytöjen luettelointimalleja:

Inventoinnit

Kaivaus/kivikautinen asuinpaikka

Kaivaus/rautakautinen kalmisto

Kaivaus/historiallinen kohde


 SivukarttaSivu päivitetty 16.3.2016
© Museovirasto