Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Arkeologisen esineistön tutkiminen


Pro gradu-työtä, väitöskirjaa tai muuta tutkimusta varten voi saada nähtäväkseen arkeologista esineistöä. Pyyntö toimitetaan kirjallisena Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikön intendentille. Kun aineisto on otettu kokoelmista esille, siitä ilmoitetaan hakijalle. Mikäli aineistoa tutkitaan Museoviraston tiloissa, riittää pyynnöksi esimerkiksi sähköpostiviesti osoitteeseen arkistot@museovirasto.fi.

Jos taas halutaan tutkia aineistoa muualla kuin Museoviraston tiloissa tai jos tutkimukseen liittyy näytteenotto, tutkimuslupapyyntö osoitetaan Museovirastolle. Siitä tulee ilmetä, mitä tutkimuksella on tarkoitus selvittää sekä mahdollisten kustannusten rahoitus. Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikön intendentti toimii esittelijänä ja päätöksen asiassa tekee yksikön yli-intendentti. Lupaehtoihin kuuluu, että Museoviraston arkistoon toimitetaan kopio analyysituloksista. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Pyyntö tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Muinaisesineitä koskevat tutkimuslupa-asiat käsitellään pääsääntöisesti 60 vuorokauden kuluessa.

Historiallisen ajan arkeologiset kokoelmat on luetteloitu Suomen kansallismuseon historiallisiin kokoelmiin vuoteen 2010 saakka. Näitä löytöjä koskevat pyynnöt käsittelee kokoelmat ja tutkimus -yksikkö.

 SivukarttaSivu päivitetty 11.4.2017
© Museovirasto