Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kansatieteelliset kokoelmat


Ruskon kousa. Yksipuinen kinkerikousa on veistetty kuusen tyvilevennyksestä. Kousaan on maalattu vuosiluku 1542. Kuva: Museovirasto Vöyriläinen kaappi. Kuva: Museovirasto Hevosen länget. Kuva: Museovirasto Suomen kansallismuseon kansatieteellisiin kokoelmiin kuuluu noin 90 000 esinettä, jotka kuvaavat laaja-alaisesti suomalaista kansankulttuuria. Kokoelmiin kuuluvaa esineistöä on Kansallismuseon lisäksi esillä Museoviraston muissa museoissa ja kansanrakennuksissa. Kansatieteellisten kokoelmien merkittävimmät osat ovat syntyneet 1800-luvun keruutoiminnan tuloksena. Pohjana olivat Ruotsin esimerkin pohjalta vuonna 1876 perustetun Ylioppilaskuntien kansatieteellisen museon kokoelmat, jotka muodostivat yli puolet vuonna 1893 muinaistieteellisen toimikunnan alaisuuteen yhdistetyistä Valtion historiallisen museon esinekokoelmista. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Viipurilaisen osakunnan Etelä-Karjalasta ja Karjalan kannakselta keräämät tekstiili- ja pukukokoelmat ovat ainutlaatuiset.

Ajallisesti kokoelmat ulottuvat 1500-luvulta nykypäivään: niiden vanhin esine on Ruskon kousa vuodelta 1542. Suurin osa esineistöstä edustaa suomalaista talonpoikaiskulttuuria ja perinteisiä elinkeinoja, mutta kokoelmiin kerätään jatkuvasti myös mm. uudempia teollisesti valmistettuja kulutustavaroita.

Nykyisin  kokoelmat karttuvat lahjoituksin, ostoin ja esimerkiksi näyttelyiden laatimisen yhteydessä. Kokoelmien kartuttamisen lisäksi kansatieteen tutkijat toimivat myös muissa aineellista kulttuuriperintöä koskevissa asiantuntijatehtävissä ja avustavat kokoelmia ja hankkeita koskevissa kysymyksissä.

Kansallismuseolla on myös merkittävä saamelaisesineiden kokoelma, johon kuuluu noin 2600 esinettä. Suurin osa esineistä on kerätty vuosina 1902-1939 Lappiin tehtyjen laajojen keruumatkojen aikana.


Lisätietoja / Kokoelmat ja tutkimus -yksikköVK 6180 47

Lue lisää


Kuukauden esine -sarja esittelee Suomen kansallismuseon kokoelmia.

Tohvelinmalliset mokkasiinit

Finna


Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista. Sisältö täydentyy jatkuvasti uusilla aineistoilla. Siellä on valikoima Suomen kansallismuseon kansatieteellisten kokoelmien esineistöä, jota niitä lisätään sinne säännöllisesti.

Pappatunturi c 5 800 x

 


Teollisesti tuotetun aineiston rekisteri


Pajari 4

Kulttuuriesineiden maastavientiluvat


Arvokkaimman kulttuuriomaisuuden säilyttämiseksi Suomessa on tieteellisesti, taiteellisesti ja historiallisesti arvokkaiden esineiden maastavientiä rajoitettu lainsäädännöllä. Museovirasto toimii yleisenä lupaviranomaisena. Kansallisia kulttuuriesineiden maastavientilupia käsittelee myös yhdeksän museota. Taideteosten vientiluvat käsittelee Valtion taidemuseo.

Maastavientiluvat


 SivukarttaSivu päivitetty 18.1.2018
© Museovirasto