Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Nautica Fennica

TYÖ MERELLÄ
Nautica Fennica 2015-2016

Toimittaja Tapio Bergholm

2016, 192 s., nid., ISBN 978-951-616-278-5, ISSN 1235-9122, 19 € (sis. alv)

Merimiehen ja -naisen työ nähdään usein joko romantisoituna seilaamisena eksoottisilla vesillä tai tauottomana raatamisena. Uusi Nautica Fennica -julkaisu pohtii merityötä eri näkökulmista. Mukana on artikkeleita, jotka kuvaavat työtä merellä menneillä vuosisadoilla ja tänä päivänä, miesten ja naisten kuvaamana sekä suomalaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.

Nautica Fennica 2015-2016


 

MONI-ILMEINEN MERIHISTORIA
Nautica Fennica 2013-2014

Toimittajat Tapio Bergholm ja Sari Mäenpää

2014, 152 s., nid., ISBN 978-951-616-253-2, ISSN 1235-9122, 21 € (sis. alv)

Suomen merimuseon ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema Nautica Fennica 2013-2014 - Moni-ilmeinen merihistoria tuo esiin monipuolisen kirjon uusia näkökulmia merihistoriaan. Kirjan artikkelit perustuvat tuoreeseen tutkimustietoon ja niiden aihepiirit vaihtelevat Porin Reposaaren kalliohakkauksista parkkilaiva Helioksen rahtimatkoihin ja turkulaisten pursiseurojen toiminnasta suomalaisten merimiesten kuvaan kirjallisuudessa.
 Moni-ilmeinen merihistoria


LAIVA ON LASTATTU TIEDOLLA. Vanhat alukset historian lähteinä.
Nautica Fennica 2011-2012

Toimittajat Johanna Aartomaa ja Timo-Tapani Kunttu

2012, 112 s, sid., ISBN 978-951-616-229-7, 29 € (sis. alv.)

Vanhat alukset voivat olla historiatiedon lähteitä monella eri tavalla. Suomen merimuseon uusi "Laiva on lastattu tiedolla" -kirja käsittelee laivatutkimusta mm. etnologian, taidehistorian ja merihistorian näkökulmista. Kirjan artikkelit avaavat uusia näköaloja aluksiin työpaikkoina, kulttuurikohteina ja museoesineinä. 

Kirja sisältää kuusi suomenkielistä ja yhden englanninkielisen artikkelin. Lisäksi kirjassa on ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät artikkeleista.


Nautica Fennica 2011-2012

MERIHISTORIAN RAJAPINTOJA
Nautica Fennica 2009-2010

Toimittajat Sari Mäenpää ja Johanna Aartomaa

2010, 128 s., sid., ISBN 978-951-616-213-6, ISSN 1235-9122, 15 € (sis. alv.)

Teos pureutuu merihistoriaan poikkitieteellisestä näkökulmasta. Merihistorialla on lukuisia rajapintoja muiden tieteenalojen kanssa. Kirjassa esitellään teemoja, jotka yhdistävät merihistoriaa ja ympäristöhistoriaa, luonnontieteitä, museologiaa ja kulttuuriperintöalaa. Kirjan artikkeleissa mm. eläimet, vesistöt ja rakennettu ympäristö ovat merihistorian tutkimuskohteita. Kirjassa pohditaan myös yhteyksiä akateemisen historiantutkimuksen ja merimuseoiden näyttelyiden sisältöjen välillä.


Nautica Fennica 09-10 150px

TÄKILLÄ, KONEESSA JA BYSSASSA  Merenkulkijan elämää ennen ja nyt

Nautica Fennica 2007-2008

Toimittajat Sari Mäenpää, Johanna Aartomaa ja Ismo Malinen

2008, 112 s., sid., nelivärinen, ISBN 978-951-616-183-2, ISSN 1235-9122, 5 € (sis. alv.)

Kirja esittelee merimiesten ja -naisten historiaa ja nykypäivää. Merenkulku ja siitä elantonsa saavien ihmisten elämä on muuttunut viime aikoina rajusti. Kirja kertoo purjelaivakauden jälkeisen ajan merenkulkijoiden työoloista, vapaa-ajanvietosta ja lainsäädännön vaikutuksista työssäkäynnin ehtoihin. Aiheesta on kirjoitettu varsin vähän, ja kirja pyrkiikin paikkaamaan tutkimuksessa ollutta aukkoa.
Nautica Fennica 07-08 200

 SivukarttaSivu päivitetty 23.11.2016
© Museovirasto