Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kulttuuriympäristön kokonaisarkkitehtuuri


Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat teettäneet 2013 esiselvityksen kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistoimintaa koskevasta kokonaisarkkitehtuurista. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan kuvausta palvelujen, toimintaprosessien, tietojen, tietojärjestelmien ja teknologian muodostamasta kokonaisuudesta ja sen osien välisistä suhteista. Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistoiminnasta vastaavat organisaatiot, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu rakennetun kulttuuriympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja maiseman säilyttäminen, suojelu ja hoito sekä niitä koskevan tiedon tuotanto.

Esiselvityksen raportissa esitellään kulttuuriympäristön viranomais- ja asiantuntijatoiminnan nykytilanteen lähtökohtia, toimialan tärkeimmät vastuuorganisaatiot sekä kuvataan toiminnan kannalta keskeisiä palveluita ja ydinprosesseja. Selvitykseen sisältyy myös yleispiirteinen kuvaus toiminnassa käytettävistä tietovarannoista ja tietojärjestelmistä.

Esiselvityksessä luodaan yleiskuva nykytilanteesta, esitellään toimialan tärkeimmät organisaatiot ja kuvataan toiminnan kannalta olennaiset palvelut ja prosessit. Raporttiin on myös kirjattu keskeisiä kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteistoiminnan vakiinnuttamiseksi esitetään ehdotus tulevan kokonaisarkkitehtuurityön organisoinnista hallinnonalojen välisenä yhteistyönä. Esiselvityksen tuloksia on hyödynnetty muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön laatiman kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanossa.

Esiselvitys kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistoiminnan kokonaisarkkitehtuurista.
Sirkka-Liisa Seppälä 21.11.2013. Suomen ympäristökeskus (SYKE).

 SivukarttaSivu päivitetty 18.4.2016
© Museovirasto