Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
På svenska

Museoviraston paikkatietojen käyttäminen


Kulttuuriympäristöön liittyvät paikkatiedot voi saada käyttöönsä wms- tai wfs-rajapinnan kautta, lataamalla tiedostopaketin tällä sivulla olevien linkkien kautta tai ATOM-syötteen kautta.


Palveluiden ja aineistojen sisältöjen kuvaukset ovat nähtävissä sivun vasemman reunan kohdasta Paikkatietojen kuvaukset.


Museoviraston paikkatietoaineistojen rajapinnat


Museoviraston paikkatietoaineistoja voi hakea omaan sovellukseen WMS- tai WFS-rajapinnan avulla. Rajapinnan käyttö edellyttää ohjelmistoa, joka pystyy hyödyntämään rajapintoja.


Rajapintojen kautta tarjotaan paikkatietoja sellaisista rauhoitetuista ja suojelluista kulttuuriympäristökohteista, joiden tietoja ylläpidetään Museoviraston rekistereissä.


Katselupalvelu WMS, suojellut kohteet:

http://kartta.nba.fi/arcgis/services/WMS/MV_KulttuuriymparistoSuojellut/MapServer/WMSServer


Suorasaantipalvelu WFS, suojellut kohteet:

http://kartta.nba.fi/arcgis/services/WFS/MV_KulttuuriymparistoSuojellut/MapServer/WFSServer


Katselupalvelu WMS, Inspire-direktiivin mukainen aineisto:

http://kartta.nba.fi/arcgis/services/WMS/MV_Inspire/MapServer/WmsServer


 

Paikkatietojen lataaminen


Alla on kolme erilaista latauspakettia. 


  • Maankäytön suunnittelijoille ja viranomaiskäyttöön suositellaan Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet (suunnittelukäyttöön) -tietotuotetta.
  • Tutkijoille ja muuten kulttuuriympäristöstä kiinnostuneille on tarjolla Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden kaikki kohteet (tutkimuskäyttöön) -tietotuote, jossa on kaikkien Museoviraston rekistereissä olevien kohteiden paikkatiedot mikäli paikkatietoja on olemassa.
  • Lisäksi ovat ladattavissa Inspire-aineistot, jotka ovat Inspire-direktiivin Suojellut alueet -tietotuotteen mukaisia.

Aineistot on zip-paketoitu. Kukin paketti sisältää saman aineiston sekä Mapinfo tab- että Esri Shape -muotoisena. Ennen lataamista käyttäjän pitää tutustua käyttöehtoihin.

KäyttöehdotMuseoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet (suunnittelukäyttöön) -tietotuote
Tämä tietotuote sisältää paikkatiedot Museoviraston muinaisjäännösrekisterin rauhoitetuista kohteista, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet ja Museoviraston rakennusperintörekisterissa olevien suojeltujen rakennusten paikkatiedot. Rakennusperintörekisterin aineistossa ovat mukana erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998). Museoviraston tietotuote ei sisällä kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita.Huomioi! Tiedot rakennussuojelulailla suojelluista rakennuksista tulee pyytää joko alueen ely-keskukselta tai Sykeltä. Kaavassa suojeltujen rakennusten tiedot saa kaavan laatijalta (kunta tai maakunta)

Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden kaikki kohteet (tutkimuskäyttöön) -tietotuote

Tämä tietotuote koostuu kulttuuriympäristön rekisteriportaalin sisältämistä paikkatietoaineistoista: Muinaisjäännösrekisterin kohteet (rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi myös muita muinaisjäännöskohteita), valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet, RKY1993-alueet, maailmanperintökohteet, rakennusperintörekisterissä olevat erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998), rakennusperintörekisteriin tallennetut viranomaistyössä käsitellyt ei suojellut kohteet. Tietotuote ei sisällä kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita.

 

Inspire-direktiivin mukaisesti suojelukohteiden paikkatietoaineistoja tarjotaan myös yhteisen eurooppalaisen tietomallin mukaisessa muodossa:

Ensi sijaisesti suositellaan käytettäväksi yllä olevia "Suunnittelukäyttöön" - tai "Tutkimuskäyttöön" - nimettyjä tietotuotteita!


Suojeltu rakennusperintö (INSPIRE-aineisto)
Tämä aineisto on INSPIRE-direktiivin suojellut alueet -tietotuotemäärittelyn mukainen aineisto. Aineistossa ovat mukana erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998). Museoviraston Inspire-tietotuote ei sisällä kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita. Huom. Ladattavassa zip-paketissa ovat myös muut Museoviraston Inspire-aineistot.

Kiinteät muinaisjäännökset (INSPIRE-aineisto)
Tämä aineisto on INSPIRE-direktiivin suojellut alueet -tietotuotemäärittelyn mukainen aineisto. Aineistossa ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitetut muinaisjäännökset. Huom. Ladattavassa zip-paketissa ovat myös muut Museoviraston Inspire-aineistot.

RKY - valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (INSPIRE-aineisto)

Tämä aineisto on INSPIRE-direktiivin suojellut alueet -tietotuotemäärittelyn mukainen aineisto. Aineistossa ovat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet. Huom. Ladattavassa zip-paketissa ovat myös muut Museoviraston Inspire-aineistot.


Aineistojen lataaminen ATOM-syötteen avulla


ATOM-syötteen avulla voi myös seurata milloin aineisto on viimeksi koottu ladattavaksi. ATOM-syöte toimii kunnolla vain Firefox selaimella tai MS Outlookin kautta.
ATOM-syöte

 
 SivukarttaSivu päivitetty 5.12.2017
© Museovirasto