Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
På svenska

Museoviraston paikkatietojen lataaminen


Kulttuuriympäristöön liittyviä paikkatietoja voi ladata maksutta suoraan tämän sivun linkkien kautta tai ATOM-syötteen kautta.
  • Maankäytön suunnittelijoille ja viranomaiskäyttöön suositellaan Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet (suunnittelukäyttöön) -tietotuotetta.
  • Tutkijoille ja muuten kulttuuriympäristöstä kiinnostuneille on tarjolla Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden kaikki kohteet (tutkimuskäyttöön) -tietotuote, jossa on kaikkien Museoviraston rekistereissä olevien kohteiden paikkatiedot mikäli paikkatietoja on olemassa.
  • Lisäksi ovat ladattavissa Inspire-aineistot, jotka ovat Inspire-direktiivin Suojellut alueet -tietotuotteen mukaisia.

Tarkemmat kuvaukset ovat nähtävissä sivun vasemman reunan kohdasta Paikkatietojen kuvaukset.


Aineistot on zip-paketoitu. Kukin paketti sisältää saman aineiston sekä Mapinfo tab- että Esri Shape -muotoisena.

Ennen lataamista käyttäjän pitää tutustua käyttöehtoihin.

Käyttöehdot

Paikkatietojen latauslinkit


Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet (suunnittelukäyttöön) -tietotuote
Tämä tietotuote sisältää paikkatiedot Museoviraston muinaisjäännösrekisterin rauhoitetuista kohteista, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet ja Museoviraston rakennusperintörekisterissa olevien suojeltujen rakennusten paikkatiedot. Rakennusperintörekisterin aineistossa ovat mukana erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998). Museoviraston tietotuote ei sisällä kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita.

Huomioi! Tiedot rakennussuojelulailla suojelluista rakennuksista tulee pyytää joko alueen ely-keskukselta tai Sykeltä. Kaavassa suojeltujen rakennusten tiedot saa kaavan laatijalta (kunta tai maakunta)

Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden kaikki kohteet (tutkimuskäyttöön) -tietotuote

Tämä tietotuote koostuu kulttuuriympäristön rekisteriportaalin sisältämistä paikkatietoaineistoista: Muinaisjäännösrekisterin kohteet (rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi myös muita muinaisjäännöskohteita), valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet, RKY1993-alueet, maailmanperintökohteet, rakennusperintörekisterissä olevat erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998), rakennusperintörekisteriin tallennetut viranomaistyössä käsitellyt ei suojellut kohteet. Tietotuote ei sisällä kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita.


 

Inspire-direktiivin mukaisesti suojelukohteiden paikkatietoaineistoja tarjotaan myös yhteisen eurooppalaisen tietomallin mukaisessa muodossa:

Ensi sijaisesti suositellaan käytettäväksi yllä olevia "Suunnittelukäyttöön" - tai "Tutkimuskäyttöön" - nimettyjä tietotuotteita!


Suojeltu rakennusperintö (INSPIRE-aineisto)
Tämä aineisto on INSPIRE-direktiivin suojellut alueet -tietotuotemäärittelyn mukainen aineisto. Aineistossa ovat mukana erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998). Museoviraston Inspire-tietotuote ei sisällä kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita. Huom. Ladattavassa zip-paketissa ovat myös muut Museoviraston Inspire-aineistot.

Kiinteät muinaisjäännökset (INSPIRE-aineisto)
Tämä aineisto on INSPIRE-direktiivin suojellut alueet -tietotuotemäärittelyn mukainen aineisto. Aineistossa ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitetut muinaisjäännökset. Huom. Ladattavassa zip-paketissa ovat myös muut Museoviraston Inspire-aineistot.

RKY - valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (INSPIRE-aineisto)

Tämä aineisto on INSPIRE-direktiivin suojellut alueet -tietotuotemäärittelyn mukainen aineisto. Aineistossa ovat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet. Huom. Ladattavassa zip-paketissa ovat myös muut Museoviraston Inspire-aineistot.

Aineistojen lataaminen ATOM-syötteen avulla


ATOM-syötteen avulla voi myös seurata milloin aineisto on viimeksi koottu ladattavaksi. ATOM-syöte toimii kunnolla vain Firefox selaimella tai MS Outlookin kautta.
ATOM-syöte

 

Museoviraston paikkatietoaineistojen rajapinta (WMS)


Museoviraston paikkatietoaineistoja voi katsella myös wms-rajapinnan kautta. Rajapinnan käyttö edellyttää ohjelmistoa, joka pystyy hyödyntämään WMS-muotoista rajapintaa.


Rajapinnan osoite on http://kartta.nba.fi/ArcGIS/services/WMS/MVWMSJULK/mapserver/WMSServer

Palvelun tiedot Get Capabilities-kyselyllä: http://kartta.nba.fi/ArcGIS/services/WMS/MVWMSJULK/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities


Rajapinta sisältää kohdejoukon, joka vastaa Inspire-direktiivin tarkoittamia suojelukohteita. Aineiston tietomalli ei kuitenkaan ole Inspiren mukainen. Huom. Zip-pakettina ladattava "Suunnittelijan aineisto" sisältää enemmän kohteita, esimerkiksi muinaisjäännökset joiden laji on "muu kulttuuriperintökohde".

 
 SivukarttaSivu päivitetty 6.9.2016
© Museovirasto