Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
På svenska

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän kuvaus


Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä muodostuu erilaisista kulttuuriympäristöön ja sen suojeluun liittyviä tietoja sisältävistä  rekistereistä, joista osa on valmiita, pysyviä aineistoja ja osa jatkuvasti päivitettäviä. Tietokannoissa on mm. tietoa kiinteistä muinaisjäännöksistä, arkeologisista löydöistä, suojelluista rakennuksista ja rakennetuista ympäristöistä sekä arkistoon tallennetuista tietoaineistoista. Paikkatiedon tuotanto ja käyttö on tärkeä osa tietojärjestelmää.

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän tietoja pääsee selailemaan internetissä Kulttuuriympäristön palveluikkunassa. Suljettu ekstranet-palvelu, Museoverkko, on puolestaan tarkoitettu tietojärjestelmässä olevien tietoaineistojen jakeluun kulttuuriympäristön vaalimisesta ja tutkimuksesta vastaaville viranomaisille ja laitoksille.

Museot ja muut kulttuuriperintöalan toimijat pääsevät tarkastelemaan tietojärjestelmän rekistereitä Museoverkon kautta. Museoverkko on Museoviraston kehittämä maksuton, ekstranet-palvelu. Museoverkon käyttöön tarvitaan käyttösopimus.   

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmään kuuluvat mm.
  • Muinaisjäännösrekisteri
  • Tutkimusraportit-tietokanta
  • Arkeologisten hankkeiden rekisteri
  • Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) -rekisteri
  • Rakennusperintörekisteri
  • Karttapalvelu https://kartta.museoverkko.fi

Tutustu aineistoihin Kulttuuriympäristön palveluikkunassa!


Lisätietoja rekisteriportaalin viranomaisversiosta


Käyttöoikeudet


Käyttöoikeuden järjestelmään voi saada solmimalla sopimuksen Museoviraston kanssa. Käyttöoikeus voidaan myöntää kulttuuriympäristön vaalimisesta ja tutkimuksesta vastaaville viranomaisille ja laitoksille.

Asiakas saa järjestelmään ylläpitotunnukset, joilla voi rekisteröidä uusia käyttäjiä oman organisaationsa alle Museoverkon käyttäjähallinnan kautta. Museovirasto hyväksyy käyttäjät, jolloin salasana ja tunnus välitetään käyttäjälle sähköpostitse ilmoitettuun osoitteeseen. Ylläpitotunnuksen haltijalla on oikeus poistaa tai lisätä palveluksessaan olevia käyttäjiä tai määrittää tunnuksille määräaikaisen voimassaolon.

Oppilaitoskäytössä järjestelmän käyttäjällä on oikeus luovuttaa tunnuksia laitoksensa oppilaille määräajaksi, opinnäytetyötä tai tutkimushanketta varten. Oppilaitos vastaa opiskelijatunnusten käytöstä ja niiden määräaikaisuudesta.

Museoverkon kautta välitettävät materiaalit on tarkoitettu ainoastaan kulttuuriympäristön (rakennusperintö ja arkeologinen perintö) vaalimiseen ja tutkimukseen eikä materiaalia saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman alkuperäisen aineistotoimittajan lupaa. Museoverkon avulla ei saa tarjota palvelua kolmannelle osapuolelle.

Rekisteriportaalin käyttöoikeus ei sisällä portaalin tai sen kautta jaettavan tiedon omistusoikeuden, tekijänoikeuksien taikka muiden immateriaalioikeuksien luovutusta. Ellei toisin ole mainittu, on aineistojen tekijänoikeus Museovirastolla. Aineistoihin viitattaessa, on lähteeksi mainittava Museovirasto, kulttuuriympäristön tietojärjestelmä ja vuosi. Lisäksi suorat lainaukset on varustettava asianmukaisin merkinnöin.


Maksullisuus


Rekisteriportaalin käyttäminen on toistaiseksi maksutonta.


Yhteystiedot


Lisätietoja palvelusta ja sen sisällöstä sekä sopimuksen solmiminen: museoverkko@nba.fi.


Ohjeita


Museoverkon ohjeet löytyvät sivulta http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/tietojarjestelmat/ohjeita.


 SivukarttaSivu päivitetty 5.12.2017
© Museovirasto