Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoalan asiasanaston (MASA) päivitys keväällä 2004


Lisäykset
Muutokset
Hylätyt termiehdotukset
Termien perässä olevien ensimmäisten lyhenteiden selitykset (muut lyhenteet ilmaisevat termisuhteita)

Päivityksiin poimitaan myös YSAn päivityksistä tärkeimpiä museoalaa koskevia muutoksia (*) koska MASAa päivitetään Muskettiin (Museokokoelmien tiedonhallintajärjestelmä), johon YSA ei sisälly.

Termilisäykset:


kulttuurikerrokset (YL)

 

 

RT asuinpaikat

RT kerrostumat

RT kiinteät muinaisjäännökset

RT stratigrafia

linjataulut (ME)

LT merimerkit

RT kummelit

RT majakat

RT pookit

RT reimarit

luontaiselinkeinot (EL)

ST nomadismi

ST paimentolaisuus

ST vuotuiskierto

luuesineet (ES)

RT luulöydöt

RT luutyöt

maksuvälineet (YL)

ST rahakkeet

ST rahat

merivartioasemat (ME)

RT rajavartioasemat
merivartiolaitoksen alukset (ME)

RT rajavartiolaitoksen alukset
muinaisjärvet (YL)

RT muinaisrannat

RT paleolimnologia

paleolimnologia (YL)

RT muinaisjärvet
poletit

KÄYTÄ rahakkeet
pookit (ME)

LT merimerkit

RT kummelit

RT linjataulut

RT majakat

RT reimarit

pyhiinvaellukset (KU)

RT pyhiinvaellusmerkit

RT pyhiinvaeltajat

pyhiinvaellusmerkit (ES)

RT matkamuistot

RT pyhiinvaellukset

RT pyhiinvaeltajat

pyhiinvaeltajat (KU)

RT pyhiinvaellukset

RT pyhiinvaellusmerkit

rahakkeet (HE)

KT poletit

LT maksuvälineet

RT rahat

rajavartioasemat (YL)

RT merivartioasemat
vedenalainen kulttuuriperintö (YL)

LT kulttuuriperintö

ST hylyt

ST vedenalaiset rakenteet

vedenalaiset rakenteet (YL)

LT vedenalainen kulttuuriperintö
vuotuiskierto (EL)

LT luontaiselinkeinot

RT nomadismi

RT paimentolaisuus

väylät (YL) 


Muutoksia termisuhteissa yms.:


asuinpaikat

RT kulttuurikerrokset
hylyt

LT vedenalainen kulttuuriperintö
kerrostumat

RT kulttuurikerrokset
kiinteät muinaisjäännökset

RT kulttuurikerrokset
kulttuuriperintö

ST vedenalainen kulttuuriperintö
kummelit

RT linjataulut

RT pookit

luulöydöt

RT luuesineet
luutyöt

RT luuesineet
majakat

RT linjataulut

RT pookit

matkamuistot

RT pyhiinvaellusmerkit
merimerkit

ST linjataulut

ST pookit

muinaisrannat

RT muinaisjärvet
nomadismi

LT luontaiselinkeinot

RT vuotuiskierto

paimentolaisuus

LT luontaiselinkeinot

RT vuotuiskierto

rahat LT maksuvälineet

RT rahakkeet

rajavartiolaitoksen alukset RT merivartiolaitoksen alukset
reimarit RT linjataulut

RT pookit

stratigrafia RT kulttuurikerrokset
 

Hylätyt termiehdotukset


 

kartut -  Masassa on jo termi pesukartut

katsastusvarusteet  - nykyaikainen termi, joka sopisi paremmin YSA:an;  sekoittuu autokatsastukseen

merenkulkulaitos ym. historialliset nimimuodot ja näiden alukset - erisnimiä, myös historiallisia nimimuotoja voi käyttää YSA-kentässä. Kaikille  ei voi lisätä Masaan omaa -alukset –yhdistelmää. Termi  alukset on YSA:ssa kielletty, mutta indeksoidaan alustyyppi (esim. moottoriveneet, laivat) ja laitoksen nimi

merivartiointi – sopisi paremmin YSA-termiksi

pelastautumisvälineet – sopisi paremmin YSA-termiksi. YSA ohjaa tällä hetkellä käyttämään termiä pelastusvälineet. Jos tämä tuntuu virheelliseltä, kannattaa lähettää muutosehdotus Ysan päivittäjälle.

viitat - koska viitoilla on Masassa jo kaksi  merkitystä (opasteet ja vaatteet), käytetään tässä yhteydessä termiä merimerkit

väylät (merenkulun yhteydessä) - käytetään ysa-termejä, kuten vesiväylät, meriväylät ja sisävesiväylät.


 

Termien jäljessä olevat lyhenteet viittaavat  systemaattisen luettelon aihejakoon:


AR   ARKEOLOGIA. ESIHISTORIA AV AUDIOVISUAALINEN AINEISTO. TIETOTEKNIIKKA.VALOKUVAUS. VIESTINTÄ.

EL ELINKEINOT. AMMATIT. TYÖTAVAT  

ES ESINEET

HE HERALDIIKKA. LIPUT. NUMISMATIIKKA

HU HUONEKALUT. KALUSTEET. KALUSTOT

KA KANSAT. KANSANOSAT. IHMISRYHMÄT

KI KIRKOLLISET ESINEET. KIRKKOTEKSTIILIT

KO KONSERVOINTI

KV KULKU-, KULJETUS- JA LIIKKUMISVÄLINEET

KU KULTTUURIHISTORIA. KANSANKULTTUURI. TAPAKULTTUURI MA MATERIAALIT. RAAKA-AINEET. ELINTARVIKKEET. KASVIT

ME MERIHISTORIA

MU MUSEOLOGIA. ARKISTOT. MUSEOT. NÄYTTELYT

TA TAIDEHISTORIA. KORISTETAIDE

TY TYÖVÄLINEET. KONEET. ASEET. PYYNTIVÄLINEET

VA VAATTEET. ASUSTEET. JALKINEET. TEKSTIILIT. KÄSITYÖT

RA RAKENNUSHISTORIA

YL YLEISTERMIT. TIEDE. TUTKIMUS.SYSTEMAATTISEN OSAN ALKUUN


 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto