Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoalan asiasanaston (MASA) päivitys syksyllä 2005


Lisäykset
Muutokset
Uusia vapaan indeksoinnin termejä

Hylätyt termiehdotukset
Termien perässä olevien ensimmäisten lyhenteiden selitykset (muut lyhenteet ilmaisevat termisuhteita)

Päivityksiin poimitaan myös YSAn päivityksistä tärkeimpiä museoalaa koskevia muutoksia (*) koska MASAa päivitetään Muskettiin (Museokokoelmien tiedonhallintajärjestelmä), johon YSA ei sisälly.

 

Uudet termit


fondit (AV)

KÄ taustakankaat

*interiöörit (RA)

RT sisätilat

laskutikut  (TY)

LT laskimet

*nykykansantaide (TA)

LT kansantaide

*sisätilat (RA)

RT interiöörit

taustakankaat (AV)

KT fondit

videonauhurit (AV)

KÄYTÄ kuvanauhurit

 

Muutoksia termisuhteissa ja aiheluokissa


kansantaide

ST nykykansantaide                                         

kulttuurikerrokset YL siirreetään aiheluokkaan AR

 

kuvanauhurit

KT videonauhurit

laskimet

ST laskutikut

 

Uusia vapaan indeksoinnin termejä


purjelaivat

purjeveneet


 


Hylätyt termiehdotukset


harmaakivikirkot (RA)
Käytetään termiä kivikirkot. Erilaisten rakennusmateriaalien yhdistäminen eri rakennustyyppeihin loisi liikaa termejä.

keskilaivat (KI)
Masassa on termi kirkkosalit, joka käsittää kaikki kirkon sisätilan osat.

koristekomerot (KI)
Käytetään termiä päätykolmiot.

kuvaohjelma (TA)
Liian laaja termi, jota hakija tuskin käyttäisi.

museodraama (MU)
Sisältyy Masassa jo olevaan museopedagogiikkaan.

nauhakomerot (KI)
Käytetään termiä päätykolmiot.
papinovet (KI)
Liian spesifi termi. Käytetään termiä sisäänkäynnit.

ristikomerot (KI)
Käytetään termiä päätykolmiot.
uppokuumentimet (TY)
Käytetään vapaan indeksoinnin terminä, koska kodinkoneet VIT-listassa.


 

 

Termien jäljessä olevat lyhenteet viittaavat  systemaattisen luettelon aihejakoon:


AR   ARKEOLOGIA. ESIHISTORIA AV AUDIOVISUAALINEN AINEISTO. TIETOTEKNIIKKA.VALOKUVAUS. VIESTINTÄ.

EL ELINKEINOT. AMMATIT. TYÖTAVAT  

ES ESINEET

HE HERALDIIKKA. LIPUT. NUMISMATIIKKA

HU HUONEKALUT. KALUSTEET. KALUSTOT

KA KANSAT. KANSANOSAT. IHMISRYHMÄT

KI KIRKOLLISET ESINEET. KIRKKOTEKSTIILIT

KO KONSERVOINTI

KV KULKU-, KULJETUS- JA LIIKKUMISVÄLINEET

KU KULTTUURIHISTORIA. KANSANKULTTUURI. TAPAKULTTUURI MA MATERIAALIT. RAAKA-AINEET. ELINTARVIKKEET. KASVIT

ME MERIHISTORIA

MU MUSEOLOGIA. ARKISTOT. MUSEOT. NÄYTTELYT

TA TAIDEHISTORIA. KORISTETAIDE

TY TYÖVÄLINEET. KONEET. ASEET. PYYNTIVÄLINEET

VA VAATTEET. ASUSTEET. JALKINEET. TEKSTIILIT. KÄSITYÖT

RA RAKENNUSHISTORIA

YL YLEISTERMIT. TIEDE. TUTKIMUS.

SYSTEMAATTISEN OSAN ALKUUN


 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto