Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

YLEISTERMIT. TIEDE. TUTKIMUS  YL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

aikataulut
aineistot
ajoitus
alakulttuurit
alueet
alueinventointi
annaalit
antropologia
arkeobotaniikka
arkistotutkimus
artefaktit
arviointi
asintuntija-arviointi
arvostelut
asiantuntija-arviointi
asiantuntijavaihto
asutus
asutushistoria
asutusmuodot

B

biokronologia

D

diplomityöt

E

ekologia
elokuva-arvostelut
eläimet
eläkkeet
empiirinen tutkimus
erikoisuudet
erottelu
esikuvat
etninen kerrostuneisuus
etniset prosessit
etnografia
etnohistoria
etnomusikologia

F

folkloristiikka
fyysinen antropologia

H

hallinnollinen suojelu
hallintaoikeus
harvinaisuudet
henkilöhistoria
hiidenkirnut
hiidenkivet
hinnastot
historia
historiankäsitys
hoidokit

I

ilmastokaudet
ilmoitusvelvollisuus
informaatioarvo
irtolaiset
inventointi
inventointikertomukset
investointirahastot

J

järjestöt

K

kansainvaellukset
kansankulttuuri
kansanlääkintä
kansanperinne
kansanrunous
kansanusko
kansatiede
karjalaisuus
kaupungit
kaupunkihistoria
kaupunkikansatiede
kaupunkikansatiede
kaupunkikulttuuri
kaupunkikuva
kaupunkitutkimus
kenttätutkimus
kenttätyö
kirja-arvostelut
kirkonkylät
kokeellinen arkeologia
kokoontumiset
korvausvaatimukset
kotiseutu
kotiseutututkimus
koulutus
koulutusohjelmat
kronikat
kronologia

K

kuljetusluvat
kulttuuri
kulttuurialueet
kulttuuriantropologia
kulttuuriekologia
kulttuurienvälinen tutkimus
kulttuuri-identiteetti
kulttuuriohjelmat
kulttuuripalvelut
kulttuurirahastot
kulttuuriteoriat
kulttuurivaihto
kulttuuriympäristö
kuriositeetit
kvalitatiivinen tutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
kylät
kylätiet
kylätoimikunnat
kylätutkimus
kyselytutkimus
käsikäyttöinen
käsin tehty
käsityökasvatus
käyttöluvat
käyttöohjeet
käyttötutkimus

L

laajentuminen
lait
leikki
levinneisyys
liikuntatutkimus
lisensiaatintyöt
luonnonmaisema
luvat
löytökertomukset

M

maailmanperintö
maailmanperintökohteet
maallistuminen
maankohoaminen
maaseutukulttuuri
maastotutkimus
maisema
maksuvälineet
matkailu
merkkihenkilöt
mestaruudet
mielipidetutkimus
muinaisjärvet
muistitieto
muoti
musiikkiarvostelut
musiikkijuhlat
musiikkikilpailut
musiikkileikit
myyntiluvat
määritys
määräykset

N

nomadismi
nostoluvat
numerointi
nuorisokulttuuri
nykykulttuuri
nykyperinne

O

opinnäytteet
oppiaineet
oppilastyöt
organisaatiokulttuuri
orvot
osakulttuurit
osat
ostoluvat
ostosopimukset
osuuskunnat
osuustoiminta

P

paikallishistoria
paikallishistoriat
paikalliskulttuuri
paikallisyhteisöt
paleobotaniikka
paleoekologia
paleoetnobotaniikka
paleolimnologia
palvelut
passit
perinnemaisema
perukirjat
perustamiskirjat
perustutkimus
pitkittäistutkimus
pituusmitat
pitäjät
poikittaistutkimus
poikkeuslait
poikkeusluvat
populaatioekologia
pro gradu -tutkielmat
projektit
puiteohjelmat

R

rahastot
raja-alueet
rajavartioasemat
rakennerahastot
rakenteet
rappeutuminen
rekisteröinti
rekisterit
rekonstruktiot
rekonstruointi
reproduktiot

S

seurantatutkimus
seuratoiminta
siivoussuunnitelmat
sisävalaistus
sopimukset
sosiaaliantropologia
sosiaalidemokraattinen työväenliike
sosiaaliekologia
sosiaalihistoria
sosiaaliset miljööt
sotahistoria
soveltava tutkimus

S

stabilointi
sterilointi
sukututkimus
suojaaminen
suojaus
suojaussuunnitelmat
suojelualueet
suojelukohteet
suojelulait
suojelumääräykset
suojelutoimikunnat
survey-tutkimus
suvut
säilyttäminen
säädösvalmistelu

T

taitteet
tapaustutkimus
tauot
tavaramerkit
tavoiteohjelmat
tekniset järjestelmät
teollisesti valmistettu
teoreettinen tutkimus
testit
tieteelliset toimikunnat
tievalaistus
tilaustutkimus
todistukset
toimenpidekiellot
toimikunnat
toimiluvat
toimintakertomukset
toimintatutkimus
tukeminen
tulosjohtaminen
tulosseuranta
tulossopimukset
tulostavoitteet
tulosvastuu
tunnistaminen

T

tunnusmerkit
tuoteluettelot
tutkimus
tutkimus- ja kehittämistoiminta
tutkimushistoria
tutkimuskaivaukset
tutkimuslaitteet
tutkimusmenetelmät
tutkimusprojektit
tutkimusretkikunnat
tutkimustyö
tutkimusvälineet
typografia
typologiset menetelmät
työ
työjärjestys
työluvat
työohjelmat
työväenkulttuuri
työväenperinne
työväenyhdistykset
työyhteisöt
täydennysinventointi

U

uniikkikappaleet
urheilu
uskonnot
uskontoekologia
uskontotiede
uudenaikaistuminen
uudistaminen
uusiminen

V

vahingonkorvaus
vaihto-ohjelmat
vaihtokauppa
valmistusluvat
valokuvauskielto
valokuvausluvat
valot
valtakulttuuri
vastakulttuurit
vedenalainen kulttuuriperintö
vedenalaiset rakenteet
vertaileva tutkimus

V

viimeistely
viisumit
viranomaiset
virtuaalikirjastot
vuosihuolto
vuosikorjaukset
vuosikorjausohjelma
vyyhteäminen
väestörekisterit
väitöskirjat
väylät

Y

yhdistysrekisterit
yhteistyö
yhteistyöprojektit
yhteisöt
yleisö
ylikansallinen kulttuuri
yläluokan kulttuuri
ympäristö
ympäristönvalvonta
ympäristösuunnitteluSYSTEMAATTISEN OSAN ALKUUN


 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto