Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Analyste Maksuliikenne


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913 (Nervanderinkatu 13)
00101 Helsinki
puh. 09 -40501

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Talouspalvelut
Rainer Larsson
040 128 6022
rainer.larssson@nba.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Museoviraston maksuliikenteen hoitaminen pankkiin ja muut pankkien tiedonsiirtopalvelut. Maksatuksessa hoidetaan sekä kotimaan maksut että ulkomaanmaksut. Ulkomaanmaksut tallennetaan suoraan toimittajittain Maksuliikenne-järjestelmään, josta ne tiedonsiirtoja lähetetään pankkiin. Valuuttakurssit noudetaan Maksuliikenne-järjestelmällä pankista ulkomaanmaksuja hoidettaessa.  Kotimaan ostolaskut siirretään Raindance taloudenohjausjärjestelmän ostoreskontrasta Maksuliikenne-järjestelmään, josta ne edelleen lähetetään tiedonsiirtona pankkiin.
Tiliotteet ja viiteaineisto haetaan pankista Maksuliikenne-järjestelmällä. Tiliotteen tulostetaan paperitulosteiksi, jotka käsitellään kirjanpidossa. Viiteaineisto siirretään tiedostosiirtona Raindancen myyntireskontraan, missä viitesuoritukset kohdistetaan asiakkaiden myyntilaskuille.

Tietolähteet

Ostoreskontran ostolaskut, ulkomaan maksuliikenteen ostolaskut, pankkeihin maksetut viitesuoritukset Museovirastolle, pankkitilien tiliotteet, päivittäiset maksuluettelot ja valuuttakurssit.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Analyste Maksuliikenne järjestelmässä on toimittajakohtaisia tietoja järjestelmän käyttöönotosta alkaen eli vuodesta 1993.

Tietojen päivitystiheys

Päivittäin jatkuvaa.

 

 

 

 

 

 

 

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Tiedot ovat osittain julkisia, osittain salassa pidettäviä.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Julkista osoitetta ei ole.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Tiedot ovat julkisia, mutta joukossa on myös salassa pidettäviä tietoja.

Salassa pidettävät tiedot

Salassa pidettäviä tietoja ovat järjestelmään tallennettujen ulkomaanmaksuihin liittyvät yksittäisten kansalaisten pankkitilien numerot. 

 


 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto