Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Kulttuuriympäristön tulosalueen asianhallinta (Asiat -rekisteri)

 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913

00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Arkisto- ja tietopalvelut

Tiedonhallinta

Miikka Haimila

miikka.haimila(at)museovirasto.fi


Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Viranomaistoiminnan seuranta, lausuntoasioiden jakelu ja seuranta sekä viranomaistoiminnan tilastointi vuosina 1997–2013. Tietojärjestelmä on osittain päällekkäinen aiemman virallisen, vuosina 1995–2013 käytössä olleen hallintodiaarin (Diaari) kanssa. Nykyisin tietojärjestelmää käytetään myös Museoviraston arkiston digitointiprojekteissa ja arkiston asiakaspalvelussa.

Tietolähteet

Tietojärjestelmään kirjattiin kaikki entisen rakennushistorian osaston käsittelemät lausuntopyynnöt sekä muiden viranomaisten tekemät päätökset sekä tiedoksi tulleet asiat. Kulttuuriympäristön suojelu -osaston antamista lausunnoista kirjattiin kaikki, tietoihin sisältyy myös muiden osastojen antamia lausuntoja. Vanhemman aineiston osalta tietolähteinä toimivat Museoviraston arkistossa olevat asiakirjat.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Järjestelmään on viety tietoja vuodesta 1997, kattavasti vuodesta 1998 alkaen. Tietojärjestelmän käyttö alkuperäisessä tarkoituksessaan päättyi 18.2.2013, jolloin Museovirastossa otettiin käyttöön Salama -asianhallintajärjestelmä. Tämän jälkeen tietokantaan on lisätty takautuvasti asiakirja-aineistojen metatietoja ja tiedostoja eri vuosilta Museoviraston arkiston digitointiprojektien yhteydessä. Digitoidut aineistot on viety liitteet -välilehdelle ja vanhimmat asiakirjat tietojärjestelmässä ovat tällä hetkellä 1880-luvulta. Tiedot eivät ole kattavia vanhemman aineistot osalta.

Tietojen päivitystiheys

Tietoja ei enää päivitetä. Tietokantaan lisätään takautuvasti metatietoja ja sähköisiä aineistoja Museoviraston arkiston digitointiprojektien yhteydessä.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Pääasiassa julkinen, sisältää myös salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Ei ole. Tietojärjestelmän julkiset tiedot ovat selattavissa Museoviraston asiakaspalvelupisteen päätteiltä (Sturenkatu 2a) ja museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille.

Julkiset tiedot

Kaikki lukuun ottamatta kohdassa ”Salassa pidettävät tiedot” mainittuja poikkeuksia.

Salassa pidettävät tiedot

Yksittäiset asiakirjat silloin, kun ne ovat julkisuuslain ja asetuksen mukaisesti salassa tai osittain salassa pidettäviä.


 SivukarttaSivu päivitetty 5.1.2017
© Museovirasto