Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Muinaisjäännösrekisteri


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913

00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Arkisto- ja tietopalvelut / Tiedonhallintayksikkö
PL 913, 00101 HelsinkiTietojärjestelmän käyttötarkoitus

Muinaisjäännösrekisterin tarkoitus on ylläpitää tietoa muinaismuistolain perusteella suojelluista muinaisjäännöskohteista Suomessa.


Muinaisjäännösrekisteri sisältää ydintiedot Suomen kiinteistä, muinaismuistolain suojaamista muinaisjäännöskohteista. Rekisteri sisältää myös vedenalaiset löydöt.


Rekisteriä käytetään tiedon jakamiseen suojelutyössä, tutkimuksessa ja maankäytössä. Rekisteristä on jaossa kaksi erilaista näkymää, jotka poikkeavat tietosisällöltään. Internetin kautta jaettava suunnittelijalle tarkoitettu aineisto on suppeampi kuin Museoverkon kautta saatava tutkijan aineisto.


Rekisteri sisältää kohteista sijainti-, tyyppi- ja ajoitustiedot, kuvauksen sekä tietoja kohteen tutkimuksista, kunnosta ja säilyneisyydestä.

Tietolähteet

Museovirastolle saapuneet raportoidut tutkimukset, inventoinnit, tarkastukset ja ilmoitukset sekä osaston tutkijoiden kenttätarkastukset.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Vanhimmat tiedot 1800-luvulta, vanhimmat tarkastetut havainnot 1960-luvulta.

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkinen

Tietojärjestelmän julkinen osoite

http://kulttuuriymparisto.nba.fi

Julkiset tiedot

Kaikki

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole


 SivukarttaSivu päivitetty 5.7.2012
© Museovirasto