Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Muinaisjäännösten hankerekisteri


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Kulttuuriympäristön hoito/ Marianna Niukkanen
PL 913, 00101 HELSINKI

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Arkeologisia hankkeita koskevan tiedon hallinta. Järjestelmää käytetään hankkeiden seurantaan sekä niitä koskevaan tilastointiin. Järjestelmä on tarkoitettu palvelemaan tutkimusta sekä päätöksentekoa.

Tietolähteet

Hankerekisterin tiedot kootaan omasta toiminnasta sekä Museoviraston ulkopuolisille toimijoille myönnettyjen tutkimuslupien perusteella. Taannehtivien tietojen osalta tietolähteenä on käytetty Arkeologia Suomessa -julkaisua sekä Museovirastolle toimitettuja tutkimusraportteja. Uudet hankkeet kirjataan rekisteriin tutkimusluvan myöntämisen yhteydessä sekä päätettäessä omasta hankkeesta.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Rekisteriin on viety kaikki Museoviraston rakennushistorian osastolle raportoidut tutkimukset, joita koskevia tietoja on vuodesta 1898 alkaen. Suomen merimuseon tutkimustietoja rekisterissä on vuodesta 1967 ja arkeologian osaston tietoja on kattavasti vuodesta 1985 alkaen.

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkinen

Tietojärjestelmän julkinen osoite

http://kulttuuriymparisto.nba.fi

Julkiset tiedot

Kaikki

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole


 SivukarttaSivu päivitetty 5.7.2012
© Museovirasto