Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Diaari


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Arkisto- ja tietopalvelut
Kirjasto Arkisto ja arkeologiset kokoelmat
Tiina Heikkinen
p. 0295 33 6083
tiina.heikkinen(at)museovirasto.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Järjestelmää käytettiin asioiden rekisteröintiin vuosina 1995–2013. Tietojärjestelmään ei ole rekisteröity uusia asioita 18.2.2013 jälkeen, jolloin Salama -asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön Museovirastossa. Diaari suljettiin lokakuussa 2014, jonka jälkeen se on toiminut ainoastaan asioiden hakemistona Salaman rinnalla. Salama -asianhallintajärjestelmä pitää sisällään diaariosan, ja vanhan Diaarin metatiedot on siirretty Salamaan 4.5. 2015.

Tietojärjestelmään rekisteröinnin avulla osoitettiin asiakirjan saapuminen, mahdollistettiin asioiden käsittelyvaiheiden seuraaminen, autettiin asiakirjojen julkisuusperiaatteen toteutumista, saatiin rekisteröityjen asiakirjojen asiakirjahakemisto sekä raportteja ja tilastoja. Rekisteröinti perustui diaarikaavaan, jossa oli viraston käsittelemien asioiden sisällön mukainen ryhmittelyjärjestelmä. Rekisteröintitietojen avulla voitiin paikantaa käsittelyssä tai arkistossa olevat paperiasiakirjat.

Tietolähteet

Museovirastoon tulleet, Museovirastossa laaditut ja Museovirastosta lähteneet asiakirjat

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

1995-2013

Tietojen päivitystiheys

Tietoja ei enää päivitetä.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkinen

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Ei ole

Julkiset tiedot

Kaikki

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole


 SivukarttaSivu päivitetty 5.1.2017
© Museovirasto