Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Raindance taloudenohjausjärjestelmä


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913 (Nervanderinkatu 13)
00101 Helsinki
puh. 09 - 40501

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Talouspalvelut
Elisa Lepistö 040 128 6025
elisa.lepisto@nba.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Raindance taloudenohjausjärjestelmän avulla hoidetaan Museoviraston maksuliikkeeseen liittyen osto- ja myyntireskontra, virallinen kirjanpito ja sisäinen laskenta, käyttöomaisuus- ja irtaimistokirjanpito sekä taloushallinnon raportointi. Raindanceen siirretään tiedostosiirtona kirjanpidon tiedot Helmi-palkkajärjestelmästä. Raindancesta siirretään tiedostosiirtona virallisen kirjanpidon (liikekirjanpito ja talousarviokirjanpito) kirjanpitotiedot kuukausittain Valtiokonttoriin valtion keskuskirjanpitoon. Valtiontalouden tarkastusvirastolle toimitetaan pyydettäessä tiedostosiirtona tapahtumatasoiset kirjanpitotiedot.
Museovirastossa on käytössä Raindance työajanseurannan osasovellus, josta hyväksytyt työaikatiedot siirretään kuukausittain Raindance taloudenohjausjärjestelmään.
Museoviraston maksuliike hoidetaan Analyste Maksuliikenne -järjestelmällä. Maksatustiedostot siirretään Raindancen ostoreskontrasta Maksuliikenne-järjestelmään maksatusta varten. Maksuliikenne-järjestelmän avulla luetaan saapuneet viitesuoritukset pankista ja ne siirretään tiedostosiirtona Raindancen myyntireskontraan.

Tietolähteet

Talousarvio, tilijaottelut, sisäiset budjetit, valtion tilivirastojen päätöksillään myöntämien määrärahojen myöntökirjeet, muun ulkopuolisen rahoituksen kautta saadut määrärahat, ostolaskut, myyntilaskut, palkkajärjestelmä, henkilöstön työaikatiedot.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Raindancen mk-ympäristössä tiedot ovat käyttöönotosta 12/1999 alkaen vuoden 2001 loppuun saakka ja alkuvuoden 1999 tositetiedot kuukausittain, tilikombinaatioittain siirrettynä Proteus-järjestelmästä siten, että tositteiden otsikkotasoinen tieto on myös siirtynyt.
Raindancen €-ympäristössä tiedot ovat vuoden 2002 alusta lukien.
Raindancen työajanseurannnan osasovellukseen tiedot tallennettaan takautuvasti vuoden 2003 alusta lukien ja ne siirretään taloudenohjaukseen myös samasta ajankohdasta lukien.

Tietojen päivitystiheys

Päivittäin jatkuvaa.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Tiedot ovat osittain julkisia, osittain salassa pidettäviä.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Julkista osoitetta ei ole.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Tiedot ovat julkisia, mutta joukossa on myös salassa pidettäviä tietoja.

Salassa pidettävät tiedot

Salassa pidettäviä tietoja ovat ostoreskontraan tallennetut yksittäisten kansalaisten pankkitilien numerot.


 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto