Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Rakennusfragmenttiluettelo


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Kulttuuriympäristön suojelu / Ohjaus ja tuki / Elisa Heikkilä
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Suomalaisen rakennuskannan materiaalien ja rakennusosien tallentaminen ja tutkimusmateriaalin kerääminen. Rakennusfragmenttikokoelma sisältää Museovirastolle eri korjauskohteista talletettuja rakennusosa- ja -materiaalinäytteitä. Rakennusfragmentti-tietokanta sisältää fragmenttien perustiedot: näytteenottorakennuksen tiedot, fragmentin kuvailun, rakennusosaluokittelun ja näytteenottajan tiedot. Rakennusosaluokittelu perustuu soveltaen Talo90-järjestelmään.

Tietolähteet

Rakennusfragmenttien selosteet, rakennusfragmentit, kirjallisuus.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Tietokanta otettu käyttöön 2000.

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Tiedot ovat julkisia

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Ei ole

Julkiset tiedot

Kaikki

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole


 SivukarttaSivu päivitetty 20.6.2013
© Museovirasto