Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Rakennusperintörekisteri


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
Pl 913
00101 Helsinki


Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Kulttuuriympäristön suojelu / Ohjaus ja tuki / Hilkka Högström


Tietojärjestelmän käyttötarkoitus


Rekisterissä ylläpidetään tietoja erityislaeilla suojelluista rakennuksista (asetus 480/85, Kirkkolaki, Laki ortodoksisesta kirkosta) sekä sopimuksin suojelluista kohteista. Rekisterissä ylläpidetään viranomaistoimintaa varten tietoja myös joistain inventoiduista tai muuten Museoviraston viranomaistoimintaan liittyvistä rakennuksista, vaikka niitä ei olisi lailla suojeltu.

 

Rekisteri ei sisällä valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita, kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta tai rakennussuojelulailla (ympäristöhallinnon aineistoja) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita (maakuntien liittojen ja kuntien aineistoja).


Rekisteri sisältää perustiedot, kuvaukset, historiatiedot ja suojelutiedot kohteista ja niihin kuuluvista rakennuksista.


Rekisteristä on jaossa kaksi erilaista näkymää, jotka poikkeavat tietosisällöltään. Internetissä esillä oleva rekisteri 

on suppeampi kuin Museoverkon kautta saatava viranomaistoimintaan tarkoitettu rekisteri.Tietolähteet

Museoviraston rakennushistorian osaston aiemmat rakennusrekisterit sekä arkisto. Asetuksella suojeltujen kohteiden tiedot ovat peräisin läänittäisistä suojelupäätöksistä.


Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Rekisteri luotu v. 2008. Lähderekisterien tiedot alkaen v.1998.

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva


Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkinen. Rekisteriin on kirjattu rakennusten omistajien tai muiden yhteystahojen yhteystietoja (nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite). Henkilöiden tietoja käytetään vain mikäli viranomaistoiminnan hoitaminen edellyttää yhteydenottoa rakennuksen omistajaan tai käyttäjään. Henkilötietoja ei julkaista internetissä eikä niitä luovuteta eteenpäin.

Luonnollisen henkilön ollessa kyseessä, rekisterissä olevat tietonsa voi tarkistaa Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelu osastolta (henkilötietolaki L 523/1999, § 28).


 

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Http://kulttuuriymparisto.nba.fi


Julkiset tiedot

Rekisteriin on kirjattu rakennusten omistajien tai muiden yhteystahojen yhteystietoja (nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite). Henkilöiden tietoja käytetään vain mikäli viranomaistoiminnan hoitaminen edellyttää yhteydenottoa rakennuksen omistajaan tai käyttäjään. Henkilötietoja ei julkaista internetissä eikä niitä luovuteta eteenpäin.

Muut tiedot ovat julkisia.


Salassa pidettävät tiedot

Ei ole SivukarttaSivu päivitetty 20.6.2013
© Museovirasto