Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit

 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Arkisto- ja tietopalvelut
Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat
Tiina Heikkinen
p. 0295 33 6083
tiina.heikkinen(at)museovirasto.fi


Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokanta on tarkoitettu Museoviraston arkistossa säilytettävien erilaisten tutkimusraporttien ja vastaavien luettelointiin ja Museoviraston arkiston asiakaspalvelun välineeksi. Tietokannassa on arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyviä raportteja. Tietojärjestelmä sisältää tietoja mm. tutkimuksen lajista, tekijästä, vuodesta, kunnasta ja mahdollisesta kohteesta sekä mahdolliset tiedot raportin mikrofilmauksesta. Tietokannassa on metatietojen lisäksi raporttien sähköisiä versioita pdf-tiedostoina.

Tietolähteet

Museoviraston arkistossa säilytettävät tutkimusraportit ja vastaavat muut asiakirjat.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Pääosin vuodesta 1884 alkaen. Tietojärjestelmässä on myös joitain yksittäisiä vanhempia tietoja ja mikrofilmattujen verifikaattien tietoja vuodesta 1828.

Tietojen päivitystiheys

Arkeologian osalta tietojärjestelmää päivitetään jatkuvasti. Kansatieteen ja rakennetun ympäristön osalta tietoja päivitetään takautuvasti pääosin digitointiprojektien aikana. Uusia tutkimusraportteja ei enää luetteloida rakennetun ympäristön osalta vuodesta 2016 alkaen. Kansatieteen osalta tietojärjestelmä sisältää vain yksittäisiä tietoja eikä luettelointi ole ollut missään vaiheessa systemaattista, yksittäisiä aineistoja on lisätty ainoastaan digitointiprojekteissa.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Pääasiassa julkinen, sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Kaikki metatiedot ovat julkisia. Osaa sähköisten aineistojen näkyvyydestä on rajoitettu.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

http://kulttuuriymparisto.nba.fi

Julkiset tiedot

Kaikki lukuun ottamatta kohdassa ”Salassa pidettävät tiedot” mainittuja poikkeuksia.

Salassa pidettävät tiedot

Yksittäiset asiakirjat tai niiden osat silloin, kun ne ovat julkisuuslain ja asetuksen mukaisesti salassa tai osittain salassa pidettäviä.


 SivukarttaSivu päivitetty 5.1.2017
© Museovirasto