Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

RKY1993


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö


Kulttuuriympäristön suojelu / Ohjaus ja tuki / Hilkka Högström


Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

RKY1993 -tietokanta sisältää ennen vuotta 2009 voimassa olleiden valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen aluerajaukset. Ominaisuustietoina on kohteen yksilöivä tunnus, kohdenimi sekä seutukaavaliiton tunnus.

 

Valtioneuvosto vahvisti 22.12.2009 uuden RKY -kohdeluettelon korvaamaan RKY1993-valikoiman valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana inventointina rakennetun kulttuuriympäristön osalta.


Tietolähteet

Rakennettu kulttuuriympäristö - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Helsinki 1993.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Aineisto perustuu vuonna 1993 julkaistuihin tietoihin.

Tietojen päivitystiheys

Aineisto staattinen

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkinen

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Ei ole

Julkiset tiedot

Kaikki

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole


 SivukarttaSivu päivitetty 6.8.2013
© Museovirasto