Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäselosteTietojärjestelmän nimi

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY

Tietojärjestelmän vastuutaho


Museovirasto

PL 913

00101 Helsinki


Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Kulttuuriympäristön suojelu / Ohjaus ja tuki / Hilkka Högström

 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

RKY -rekisteri sisältää tiedot valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Kohdeluettelo osoittaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluvat kulttuuriympäristön erityiset aluekokonaisuudet. Valtioneuvosto vahvisti kohdeluettelon korvaamaan entisen RKY1993 -valikoiman 22.12.2009.

 

Tietojärjestelmä sisältää Museoviraston ylläpitämän RKY-rekisterin sekä sitä hyödyntävän internet-jakelun, jonka osoite on http://www.rky.fi. Kohteisiin liittyy kuvailutieto, historiatieto, tyypittelevä asiasana -tieto, paikkatietona aluerajaus, viiva tai piste, joihinkin myös valokuva.

 

Tietolähteet

Rakennettu kulttuuriympäristö - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16

Erilaiset maakunnalliset selvitykset 

Maastoinventoinnit

Eri tahojen (mm. maakuntamuseot, maakuntien liitot, elyt, kunnat, Metsähallitus, tiehallinto) lausunnot

 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

Aineisto perustuu RKY-inventoiniin v. 2000-2009.

 

Tietojen päivitystiheys

Tietoaineisto ei enää päivity.

 

Tietojärjestelmän julkinen osoite

http://www.rky.fi


Julkiset tiedot

Kaikki

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole SivukarttaSivu päivitetty 20.6.2013
© Museovirasto