Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Tapettitietokanta


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
Pl 913

00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Kulttuuriympäristön suojelu / Ohjaus ja tuki / Elisa Heikkilä

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Tapetti- ja koristemaalausrekisteri on  Museoviraston hallussa olevien tapettinäytteiden ja koristemaalausten tietokanta. Tietokannassa on tällä hetkellä  n. 3200 tietuetta.  Rekisteri on tarkoitettu luettelointi-, tutkimus- ja tietopalvelukäyttöön.
Museoviraston tapetti- ja koristemaalauskokoelma on kerätty suurelta osin viraston omista kohteista ja inventointikäynneiltä eri restaurointikohteissa. Kokoelmaa on kartutettu myös purkutaloista saaduilla näytteillä ja vanhojen talojen omistajien lahjoittamilla näytteillä.

Tietolähteet

Museoviraston tapetti- ja koristemaalauskokoelmat

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

 

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Tiedot ovat julkisia

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Ei ole

Julkiset tiedot

Kaikki

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole


 SivukarttaSivu päivitetty 20.6.2013
© Museovirasto