Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste


 

Tietojärjestelmän nimi

Timecon


 

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913 (Nervanderinkatu 13)
00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Hallintopalvelut
Hannele Muukkonen, p. 040 128 6010

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Museoviraston työajan valvonta, kulunvalvonta

Tietolähteet

Avainkorttihakemukset, avainkortin käyttö

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodelta

2000

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkisia ja salassa pidettäviä

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Ei ole.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Työaikaryhmät

Salassa pidettävät tiedot

Esim. tilojen turvallisuutta koskevat tiedot (laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 24 § 7-kohta) kuten kulkuoikeudet.

 


 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto