main page info
     

Hanti-Mansia – Jugra

Hanti-Mansian autonominen alue sijaitsee Länsi-Siperiassa Objoen ja sen sivujokien varsilla. Pääkaupunki on Hanty-Mansijsk Obin ja Irtyšin yhtymäkohdassa. Hanti-Mansian lisänimi, Jugra, mainitaan venäläisissä asiakirjoissa ensimmäisen vuosituhannen lopulla. Hantit ja mansit ovat aina asuneet laajalla alueella, joten murre-erot ovat melkoisen suuret. Eri puolella hantialuetta on käytössä neljä erilaista kirjakieltä. Mansin kirjakieli pohjautuu pohjoismurteeseen.

Kalastus on ollut tärkeä elinkeino Siperian runsasvetisillä alueilla. Keväällä jokien avauduttua perheet siirtyivät talvipaikasta kevät- ja syyspaikalle. Kesäpaikat olivat lähellä jokea hietikoilla suojassa sääskiltä ja paarmoilta. Asuntoa tärkeämpiä olivat varastoaitat sekä kalojen kuivatus- ja savustustelineet, koska saaliin säilöminen talven varalle oli elinehto. Metsästyksellä on ollut huomattava merkitys ravinnon ja vaatetuksen lähteenä. Hirvi, peura, soopeli, näätä, kärppä, ahma ja saukko ovat olleet arvostetuimmat saaliseläimet. Pohjoisella tundralla hantit ovat olleet nenetsien tapaan poronhoitajia.

Ildikó Lehtinen 1999. © Museovirasto.Ildikó Lehtinen 1999. © Museovirasto.Ildikó Lehtinen 1999. © Museovirasto.Ildikó Lehtinen 1999. © Museovirasto.

Pyyntielinkeinoihin perustuvan talouden ovat mullistaneet vuoden 1960 jälkeen tehdyt öljy- ja maakaasulöydöt. Jamalin niemimaalla, tundran soilla ja metsäseuduilla Obin ja Irtyšin varrella tuotetaan öljyä ja maakaasua, jonka osuus Venäjän tuotannosta on yli 80 %. Öljyteollisuuden tarpeisiin on rakennettu valtava tieverkosto ja uusia kaupunkeja, joihin on muuttanut asukkaita eri puolelta Venäjää. Alkuperäiskansojen oikeuksiin on ruvettu kiinnittämään huomiota viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maan käyttöoikeus on nyt jaettu asetuksella sukujen kesken, ja alueilla voidaan harjoittaa perinteisiä elinkeinoja: metsästystä, kalastusta ja pienimuotoista poronhoitoa. Öljy-yhtiöt joutuvat anomaan maakäyttöoikeutta hallintoviranomaisilta.

Hanti-Mansian autonominen alue - Jugra
Kuka kukin on suuressa Siperiassa. Jugra.
Hantit
Hantit

G. W. Nummelin litografia 1883 E. Boehmin valokuvan pohjalta (1877).G. W. Nummelin litografia 1883 E. Boehmin valokuvan pohjalta (1877).G. W. Nummelin litografia 1883 E. Boehmin valokuvan pohjalta (1877).G. W. Nummelin litografia 1883 E. Boehmin valokuvan pohjalta (1877).

G. W. Nummelin, litografiat 1883.

Litografioita hanteista ja manseista. Aug. Ahlqvistin mukana Siperiassa vuonna 1877 oli nuori ylioppilas Emil Boehm. Piirrokset on tehty hänen ottamiensa valokuvien perusteella.

U.T. Sirelius 1898-1900. © Museovirasto.

Perheenpää on 41-vuotias Nikolai Artugen, syntyisin Vasjuganilta Kalganakin kylästä. Vaimo Aksina Katšilina, 21-vuotias, on syntynyt samojedilaisessa Nikulkinin kylässä Tymjoella. Hän meni naimisiin 17-vuotiaana. Kahdesta tyttärestä on elossa toinen, joka on kuvattu äitinsä jaloissa. Nikolain sisar Nastasija Danilovna on 47-vuotias ja syntynyt Vargananženin kylässä. Hän on ollut naimisissa kolme kertaa, ja hänellä on kolme tytärtä. Heistä vanhin on 17-vuotias Agafija Patšelkina, joka on luvattu miehelään. Hän odottaa kai unelmoiden avionsa alkamista. Agafija ja hänen 10-vuotias sisarensa ovat Aippalovin kylästä. Nuorimman sisaren isä on selkuppi Tymjoelta. (U. T. Sirelius)

U.T. Sirelius 1898-1900. © Museovirasto.

Aljona Nemelkina on syntynyt Pjonorovin kylässä ja on 15-vuotias. Nuori Aljona on ehtinyt jo kokea lesken kohtalon. Jekaterina Nemelkina on syntynyt Andruškinin kylässä Vasjuganilla ja 55-vuotias. Hän ollut naimisissa kaksi kertaa. Kahdestatoista lapsestaan on elossa vain viisi.
(U. T. Sirelius)

U.T. Sirelius 1898-1900. © Museovirasto.

Hantimiehiä Vahjoelta.

© Merja Salo 1996.

Hantilainen perhe Synjajoelta.

   

sivun alkuun
© 2010   Tietoa sivustosta
Kulttuurien museo   www.nba.fi/fi/kumu