Ehrensvärdin ja Hoppen allekirjoittamassa kaupunkialuetta ja ympäristön linnoitustöitä kuvaavassa kartassa vuodelta 1752 on vielä näkyvissä venäläisten isonvihan aikaisten linnoituslaitteiden pohjoisimmat bastionit. Kuva: Stenius 1969: Helsingin asemakaavahistoriallinen kartasto. Helsinki. Alkuper. kartta: Tukholma, Krigsarkivet.

Sulje ikkuna